Lær hvordan dere knekker Erasmus+-koden sammen med prosjektpartner(e)

Dato: 3. og 4. september (ankomst 2. september, avreise 5. september)

Sted: Hasle, Oslo

Søknadsfrist: 28. juli

Hvem: Nye organisasjoner som ønsker å sende inn søknad til Erasmus+ ungdom i oktober + deres partner(e)

Arbeidsspråk: engelsk

Snuser dere på deres første Erasmus+ ungdom-prosjekt, men syns det er litt skummelt eller står litt fast i søknadsprosessen? Da vil vi veldig gjerne bistå dere med å realisere drømmen.

I september inviterer vi til 2-dagers kurs for dere som allerede har partner(e) og prosjektidé på plass. Målet for samlingen er at dere drar herfra med et godt nok utgangspunkt til å kunne sende inn en søknad 1.oktober.

Dere velger én prosjektidé dere ønsker å søke om støtte til og inviterer med dere partnerne dere vil gjennomføre prosjektet med. Vi anbefaler å begrense antall partnere i første prosjektsøknad til maks 4 (inkludert dere selv).

Vi tilbyr:

  • en introduksjon til søknadsskjemaet og avsløring av hva som skal til for at søknaden blir innvilget
  • masse tid til å jobbe sammen med partner(e) på søknaden til deres eget prosjekt
  • tilgang på individuell veiledning fra saksbehandler I Erasmus+ ungdom
  • mulighet til å delta på korte workshops eller informasjonsbolker som kan bidra til å styrke kvaliteten på søknaden deres
  • full kost og losji
  • refunderte reisekostnader (minus en egenandel)

Våre vilkår:

  • dere deltar på dette kurset sammen med en representant fra hver av partnerne som skal være med i prosjektet, slik at søknaden blir skrevet i felleskap
  • det er avklart at alle ønsker å være med i prosjektet og har mandat til å utforme prosjektet på vegne av sin organisasjon
  • dere har en klar idé om hva dere ønsker å få ut av prosjektet deres (og hvis det er relevant for prosjekttypen – hvordan dere skal involvere ungdommene i prosjektet)

NB! Dere sender kun én søknad på vegne av alle partnere i prosjektet, så ha navn og kontaktinformasjon til alle klar