Mulighetene i ikke-formell læring

Dato: 28. mai - 2. juni 2024

Sted: Leusden, Nederland

Frist: 28. april 2024

Bli med på kurs for å se nærmere på mulighetene i ikke-formell læring! Gjennom å bruke metoder fra ikke-formell læring i ungdomsarbeidet kan vi være med på å legge til rette for flere muligheter for unge, og styrke deres deltakelse i samfunnet.

Dette er et utfordrende og spennende kurs, som legger vekt på aktiv deltakelse fra deltakerne. Sammen skal vi jobbe med ulike aspekter ved ikke-formell utdanning. Dette kurset er for ungdomsarbeidere, ungdomsledere og andre aktører innen ungdomsfeltet, som jobber direkte med unge mennesker. Kurset er for de som allerede har erfaring med Erasmus+ungdom og nykommere til programmet.

Mål

  • Legge til rette for å reflektere over mulighetene i ikke-formell læring, ved å se på ulike typer metoder
  • Vise muligheter for å fremme mangfold og interkulturell læring gjennom ikke-formell læring
  • Å kjempe mot den økende konsumerende tilnærmingen til unge mennesker i det ikke-formelle utdanningsfeltet og jobbe for deres reelle aktive deltakelse
  • Å utforske betydninger, roller og komplementariteter av forskjellige pedagogiske tilnærminger (formell, ikke-formell, uformell)
  • Skape en felles forståelse for prinsippene for ikke-formell læring innenfor Erasmus+-programmene

Dette kurset er også en god mulighet til å møte nye partnere, og møte andre som jobber med ungdomsarbeid i andre land!