Ta med ungdommer på kontaktseminar

Dato: 22. - 27. oktober 2024
Sted: Novi Sad, Serbia
Frist: 6. september 2024

Har dere en god ide til et gruppeutvekslingsprosjekt som dere har lyst til å gjennomføre? Har dere et ønske om å lage en gruppeutveksling med fokus på bærekraft og inkludering? Er dere opptatt av at ungdom skal være med på hele prosessen, fra start til slutt? Da er dette kurset for dere!

Når dere skal lage et internasjonalt Erasmus+-prosjekt for ungdommer er det lurt at dere kjenner partnerne godt og er trygge på at dere vil det samme med prosjektet. Dere bør også legge til rette for at ungdommene er med på alle beslutningene, slik at det blir deres prosjekt, – helt fra begynnelsen. Dette kurset er en fantastisk mulighet til å starte arbeidet med å finne gode partnere, sammen med ungdommene!

Bærekraft og inkludering vil være et gjennomgående tema i kurset, med et spesielt fokus på hvordan lage gruppeutvekslinger som ivaretar begge disse perspektivene. Det vil også bli muligheter for å bli kjent med det lokale ungdomsarbeidet i Novi Sad, Serbia underveis i programmet.

Målet med kurset er å:

  • Finne og bli kjent med gode partnere til fremtidige gruppeutvekslinger
  • Få et innblikk i hvordan dere kan lage en gruppeutveksling med et grønt og bærekraftig fokus
  • Møte ungdom og ungdomsarbeidere fra hele Europa

For hvem?

  • Én voksen/ungdomsarbeider og en eller to ungdommer (15-20 år) per kommune eller organisasjon.
  • Ungdomsarbeideren må være over 18 år og er ansvarlig for de mindreårige i reisefølget.
  • Alle deltakerne må kunne forstå og snakke engelsk godt nok til å kunne jobbe sammen med andre som har engelsk som fremmedspråk.