Ta med ungdommer på kurs

Dato: 14. - 19. oktober 2024
Sted: Oslo, Norge
Frist: 25. august 2024

Har dere lyst til å arrangere en gruppeutveksling, men er usikre på hvor dere skal starte? "Hvordan finner vi en internasjonal partner, hvor mye skal ungdom involveres i prosjektet, og hvordan setter vi i gang?" Kurset Eye Opener arrangeres med jevne mellomrom av Erasmus+-nettverket, og lar både voksne og ungdommer samles for å bli klokere på disse spørsmålene. Denne gangen går turen til Oslo, og Haraldsheim!

Dette kurset er for deg som er ungdomsarbeider, ungdomskoordinator, klubbleder eller på andre måter jobber med ungdom. I tillegg får du mulighet til å ta med deg 1-2 ungdommer (15-18 år) fra organisasjonen, klubben eller kommunen din. Sammen skal dere reise til Oslo i én uke for å møte ungdomsarbeidere og ungdommer fra andre land. Dere vil jobbe i grupper med andre for å bli kjent med hvordan dere setter opp en gruppeutveksling fra start til slutt.

Hva lærer dere?

  • hva er gruppeutvekslingsprosjekter i Erasmus+
  • hvordan dere lager deres første gruppeutveksling
  • hva det vil si å tilby ungdommene mestring gjennom deltakelse og ikke-formelle læringsmetoder
  • gruppelederens rolle i ungdommenes læring og mestring

Dette kurset tilbyr dere en unik mulighet til å involvere ungdommer i alle faser av prosjektet. For hvem vet best hva slags aktiviteter og temaer utvekslingen skal bestå av, om ikke ungdommene selv? Du som voksen vil kunne øve deg på å gi fra deg kontrollen og slippe de unge til, mens ungdommene kan få lære mer om prosjektbygging og samarbeid.

Deltakeravgift

Det eneste dere betaler er en egenandel på 500 kroner per deltaker. Kurs, reise, opphold og de fleste måltider er inkludert!