Ekstraordinære bidragsytere på folkehøgskole

Halil fra Tyrkia leder en flashmob midt i Trondheim.

Sted: Inderøy, Trondheim
Støtteordning: Frivillig arbeid
Beløp: 17 737 euro

Flere folkehøgskoler har fått støtte til å ta imot frivillige. På Sund folkehøgskole er de frivillige en ekstra ressurs i norskundervisningen, og de bidrar til det sosiale på internatet.

Sund folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole nord for Trondheim. Skolen har en internasjonal profil og er opptatt av miljø, solidaritet og kultur. Den ble opprettet allerede i 1868 og er den eldste folkehøgskolen i Norge som fortsatt er i drift. Å være vertsorganisasjon for europeiske frivillige er en mulighet til å inkludere et europeisk aspekt i den internasjonale tilnærmingen til skolen.

Får nyttig arbeidserfaring

De frivillige blir nesten som en del av personalet på Sund folkehøgskole. De hjelper til i klasserommet, organiserer workshop, seminarer og valgfag. De får også mulighet til å lage prosjekter med elevene og deltar i den daglige driften av skolen.

Michal Rusnarczyk fra Polen har vært frivillig på Sund folkehøgskole. Han bestemte seg for å dra til Norge for å jobbe som frivillig fordi han ønsket å lære språk og hjelpe folk. Han er veldig interessert i norsk kultur, spesielt musikk, og valgte Sund fordi de har jazzlinje.

Michal har i løpet av oppholdet på Sund fått nye perspektiver og lært mye om samhandling mellom mennesker. Han har lært mye om seg selv og fått nyttig erfaring han kan bruke senere i arbeidslivet.

Michal ville til Sund folkehøgskole fordi han produserer musikk og skolen har en egen jazzlinje.

Stort utbytte å ha frivillige

For skolen og de ansatte er de frivillige et fantastisk tilskudd som bidrar på en unik måte i skolehverdagen. De hjelper til med kulturinnhold, dans, musikk, tegning og maling. De har hatt valgfag, drevet egne prosjekter og laget workshops med elevene. Noen av dem har også jobbet sosialpedagogisk, det vil si at de har jobbet opp mot elever som kanskje ikke finner venner like raskt som alle andre. For folkehøgskolen har det vært en uventet, men veldig positiv del av de frivilliges oppgaver.

De frivillige har også jobbet som uformelle sosialarbeidere på en lokal ungdomskafé, og det har bidratt til at elevene på Sund har blitt mer knyttet til andre elever i lokalsamfunnet.

De frivillige har ikke lov til å erstatte en ansatt (oppta en stilling), men de bidrar med noe helt unikt som ansatte ikke kan. De bor på internatet og får dermed kontakt med elevene på en annen måte enn lærerne. Fordi alle vet at de ikke er ansatt, får de får en slags mellomposisjon som fører til en annen nærhet og kontakt med elevene. De frivillige ser på det skolen driver med med nye øyne og kommer med nye og inspirerende idéer til aktiviteter de kan drive med.

De frivillige har en unik posisjon på folkehøgskolen.

Bidrar til språkundervisning

De frivillige har også bidratt til at norskundervisningen på Sund har fått et løft. De er motiverte og lærer fort, og det har smittet over på de andre utenlandske elevene som kommer fra Zimbabwe og Zambia. Det er utelukkende positivt at gruppen med utenlandske elever suppleres med frivillige. Dette gjør at skillet mellom norske og utenlandske elever blir mindre enn det har vært tidligere.

Michal bak trommesettet.