Europeiske ungdommer diskuterte miljø- og klimautfordringer

Spektakulære Loften

Sted: Lofoten, Norge
Støtteordning: Gruppeutveksling
Beløp: 40 000 euro

Høsten 2017 dro 50 europeiske ungdommer på gruppeutveksling til Lofoten for å diskutere miljø- og klimautfordringene vi står overfor. Organisasjonen Nordic Spirit samlet ungdommer fra Norge, Romania, Tyrkia, Slovakia og Litauen til ti lærerike dager i flotte omgivelser.

Lokale handlinger påvirker miljøet

Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag, og de påvirker også Norge og EU. Selv om dette er et globalt problem, skyldes det i stor grad det vi gjør som enkeltmennesker og som lokalsamfunn. Årsaken til endringene er blant annet mangel på kunnskap om forurensing, lagring av farlig avfall og hvordan vanlig søppel skal sorteres og lagres.

Ungdommer fra Norge, Romania, Tyrkia, Slovakia og Litauen har det moro på utveksling.

Kreative miljøkampanjer

Mange unge ønsker å utgjøre en forskjell i samfunnet, men føler at de ikke har nok ressurser eller kunnskap til å bidra til å håndtere disse utfordringene. Dette prosjektet har derfor hatt som mål å gi deltakerne informasjon, nye ideer og gode eksempler fra andre, sånn at de selv skal kunne ta initiativ og bli mer aktive. Ved å samle ungdommer fra europeiske land har prosjektet nådd ut til flere, og deltakerne diskuterte og kom fram til konkrete tiltak for lokalsamfunnene sine. De som sto bak prosjektet ønsket at deltakerne skulle lage gode oppfølgingsplaner og kreative miljøkampanjer som de kunne reise hjem med og bruke lokalt.

Mer bevisste og miljøengasjerte ungdommer

I løpet av de ti dagene i Lofoten møtte deltakerne nye mennesker, lærte om andre kulturer, fikk ny kunnskap og opplevde mye spennende. De lærte om verdier som solidaritet, dialog og hvordan de kan bli miljøengasjerte samfunnsborgere. De lærte også å bli mer bevisste på hvordan deres bidrag kan ha en positiv effekt på miljøet.

Etter gruppeutvekslingen sitter deltakerne igjen med mange gode minner og motivasjon til å ta fatt på lokale og kreative kampanjer og tiltak som skal øke kunnskapen om miljø- og klimautfordringene og bidra til å redusere den negative påvirkningen mennesker har på naturen.

Ungdommene lager mat med lokale råvarer på menyen.

Kulturutveksling og miljødiskusjon

I løpet av gruppeutvekslingen ble deltakerne kjent med hverandre og de ulike kulturene, de samarbeidet, lærte om miljø- og klimautfordringer og utviklet et godt samhold.
Gruppeutvekslingen var basert på ikke-formelle læringsmetoder med workshops og leker både inne og ute. Gjennom presentasjoner, diskusjoner og gruppearbeid lærte deltakerne blant annet om økologi.

Ungdommene fikk også utforsket den storslåtte naturen i Lofoten. Allerede den andre dagen gikk de over tinderekka i Stamsund, og til tross for en strabasiøs tur var den spektakulære utsikten fra toppene absolutt verdt slitet. Turen la også et godt grunnlag for resten av gruppeutvekslingen, siden deltakerne ble kjent og støttet og oppmuntret hverandre underveis.

Hvert land hadde ansvar for å arrangere en kulturkveld med middag fra sitt land. Disse kveldene var blant høydepunktene, og deltakerne fikk være med på alt fra tyrkisk/kurdisk dans til å smake på oster fra Romania.

Besøk i flere av Lofotens tettsteder og byer sto også på programmet. Spesielt for ungdommene som kom fra europeiske byer var det spennende å se de små lokalsamfunnene med båthus, sjarker og små butikker. I Leknes besøkte de rådhuset og lærte om hvilke utfordringer Vestvågøy kommune har med økende turisme og miljøproblemer som er knyttet til dette.

I tillegg var de en tur innom Hauklandstranden og Lofotr Vikingmuseum på Borg og lærte om vikinger og vikingkultur.

* Deler av teksten er basert på en artikkel skrevet av deltaker Guri L. Kvalsvik.

Deltakerne presenterer mat fra landene sine. Norge disker opp med vafler og flatbrød.