Flerkulturell forestilling om vikingtiden

Fra forestillingen "Stemmer fra Gokstad." Foto: Andreas Strand Renberg.

Sted: Sandefjord, Norge
Støtteordning: Frivillig arbeid
Beløp: 19 290 euro

I en måned var frivillige fra hele Europa i Sandefjord for å øve på og fremføre en forstilling om vikingtiden. Gjøglergruppen Stella Polaris fikk støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom for å være vertskap for en stor gruppe frivillige.

Forestilling om en vikinghøvding

I fire uker var femten unge frivillige fra Finland, Spania, Bulgaria, Sverige, Armenia, Ungarn og Polen i Sandefjord for å jobbe med teater, dans, musikk, sang, akrobatikk, skuespill og aktiv trening sammen med Stella Polaris. Prosjektet endte med tre utendørsfremføringer av forestillingen «Stemmer fra Gokstad».

Gokstadskipet er Norges største bevarte vikingskip. Det ble gravd ut på gården Gokstad i Vestfold på slutten av 1800-tallet, og i graven sammen med skipet lå det en vikinghøvding som ble drept i strid. Med utgangspunkt i mysterier, myter og historier rundt Gokstadhaugen har Stella Polaris laget en spektakulær og fargerik utendørsforestilling.

Felles kulturarv

Formålet med prosjektet er å bringe sammen folklore og historie fra alle de deltakende landene og lage en forestilling som viser hvordan europeisk folkehistorie er vevd sammen uavhengig av geografiske grenser. Sang, dans og musikk fra hele Europa veves inn i handlingen og viser vår felles kulturarv.

Sang, dans og musikk fra hele Europa veves inn i forestillingen. Foto: Andreas Strand Renberg.

Hardt fysisk arbeid og kunstnerisk erfaring

For å mestre Stella Polaris’ sentrale sirkuskunster som akrobatikk, dans, scenekamp, luftakrobatikk, ildkunst og sang måtte de frivillige trene aktivt hver dag. Treningen foregikk i workshop og tok også for seg styrke, utholdenhet og sceneformidling.

Selv om deltakerne fikk beskjed på forhånd om at dette ville være et intensivt opplegg som krever at man må øve utendørs og være aktiv hver dag, ble de fleste overrasket over hvor mye fysisk trening som var forventet av dem. Etter en måned var alle i bedre fysisk form og hadde forbedret og utviklet gjøglerferdighetene sine.

Profesjonelle skuespillere og artister deltok også i øvelsene og i selve forestillingen, så de frivillige fikk erfaring med å jobbe tett med de profesjonelle. De frivillige fikk tett oppfølging gjennom hele prosjektet, og de fikk roller som passet ferdighetsnivået til hver enkelt. Målet med produksjonen var at alle skulle kunne komme med et verdifullt bidrag og få anledning til å dele kulturarven sin.

I løpet av måneden i Sandefjord fikk de også bedre språkferdigheter. Alle måtte følge instruksene som ble gitt i løpet av workshopene, øve på å fremføre tekster på et fremmed språk og kommunisere med hverandre underveis.

Hardt fysisk arbeid hver dag gir resultater. Foto: Andreas Strand Renberg.

Lærte mer om norrøn mytologi og vikingtiden

Deltakerne kunne nesten ingenting om viktingtiden, så ved ankomst deltok de frivillige på et seminar om norrøn mytologi og livet i vikingtiden. Deretter besøke de de mange vikingstedene i Vestfold. Introduksjonen innebar blant annet foredrag og omvisning ved Borrehaugene og Midgard historiske senter, seilas med vikingskipet Gaia, bueskyting og hesteridning.

Involverte unge flyktninger og lokale skoleelever

Rundt tusen tilskuere så de tre forestillingene. Stella Polaris involverte også lokalsamfunnet, og ved hjelp av Sandefjord Voksenopplæringssenter inviterte de unge flyktninger til å være med på forberedelsene til forestillingene. Flyktningene viste stor interesse for både forberedelsene og forestillingen.

Deltakerne fikk også gjort en god del refleksjonsarbeid rundt flyktningsituasjonen i Europa, takket være samarbeidet med organisasjonen Cafe Vintage i Sandefjord, et sosialt entreprenørskap som jobber med integrering av innvandrerkvinner i et aktivt arbeidsliv.

De nye elevene på Skiringssal folkehøyskole ble invitert til å tilbringe en dag med gjøglergruppen like før premieren, og gruppen gjennomførte også to forestillinger for lokale skoler.

Fra utendørsfremføringen på Gokstadhaugen. Foto: Andreas Strand Renberg.

Mer informasjon om prosjektet: