Fokus på menneskerettigheter og flyktninger

Gruppeoppgave om minoriteter på gruppeutveksling i Langfjordbotn. Foto: Marleen Hoftijzer (CC).

Sted: Norge og Tyskland
Støtteordning: Gruppeutveksling
Beløp: 58 530 euro

Sommeren 2017 dro 48 unge europeere til Bremen i Tyskland og Langfjordbotn i Nord-Norge for å lære om minoriteter og menneskerettigheter. Utvekslingene hadde fokus på en sunn livsstil, og alle aktivitetene foregikk utendørs.

Natur, fremmedfrykt og rasisme

Utvekslingene hadde to mål. Europeiske helserapporter viser at mange unge har problemer med overvekt på grunn av for mye stillesitting, så prosjektets første mål var å ha fokus på en sunn livsstil gjennom utendørsaktiviteter og naturopplevelser. Deltakerne fikk muligheten til å utfolde seg ute i naturen, langt vekk fra smarttelefoner, nettbrett og data. 

Prosjektets andre mål var å ta opp økende fremmedfrykt og rasisme. Ungdommene snakket sammen om flyktninger, minoriteter og marginaliserte grupper for å få mer kunnskap og nye perspektiv.

Nesten femti ungdom samlet i Langfjordbotn. Foto: Marleen Hoftijzer (CC).

Økt kulturforståelse og solidaritet

I løpet av sommeren møttes deltakere fra Kroatia, Luxembourg, Makedonia, Nederland, Tyskland og Norge to ganger. Utvekslingene la til rette for at ungdommene kunne diskutere, dele og oppleve fellesskap på tvers av landegrensene. De lærte om andres kulturer og levesett, fikk økt bevissthet rundt solidaritet og toleranse, og de oppdaget raskt at likhetene er flere og viktigere enn ulikhetene. Mange fikk et ønske om å være med å utgjøre en forskjell.

Deltakerne var aktivt involvert gjennom hele gruppeutvekslingen. Ved å bruke ikke-formelle læringsmetoder, ha interaktive diskusjoner og gruppearbeid fikk de større forståelse for at mange europeiske land har de samme utfordringene. Gjennom diskusjoner og gruppearbeid oppdaget ungdommene de store linjene og forsto at ved å jobbe sammen kan en finne gode løsninger for fremtiden. Deltakerne tok også raskt i bruk det de lærte underveis. Debattferdighetene ble bedre, og ny kunnskap ble brukt i diskusjoner om europeiske samfunnsproblemer. Ungdommene ble også mer bevisste på hvordan deres stemme kan bli hørt og hvordan de kan være med å påvirke fremtiden.

Deltakerne evaluerer det de har lært. Foto: Marleen Hoftijzer (CC).

Fokus på flyktninger

I løpet av gruppeutvekslingen i Bremen var fokuset særlig rettet mot flykningproblematikk og utfordringene som er knyttet til dette. Noen av temaene som ble diskutert var radikalisering av flyktninger, hva det vil si å måtte flykte fra hjemmet sitt, flyktningpolitikk i Europa og integrering i lokalsamfunnet. Deltakerne besøkte en organisasjon i Oldenburg som jobber direkte med flyktninger. Organisasjonen gir praktisk hjelp og språkkurs og organiserer aktiviteter for flyktningene i byen.

På en av workshopene fikk ungdommene informasjon om hva de kan gjøre for å hjelpe til og for å utgjøre en forskjell. De fikk konkrete verktøy og motivasjon til å bli aktive samfunnsborgere.

I Bremen sto sykling, fotturer og vannaktiviteter på programmet.

Gruppeoppgave i Bremen. Campingplass med seminartelt, kjøkkentelt og store telt til overnatting.

Samisk kultur og nordnorsk natur

Da ungdommene var samlet til en innholdsrik uke i Nord-Norge i august, handlet diskusjonene om minoriteter og urfolk. For å lære mer om samisk kultur, besøkte de sommerboplassen til en av deltakerne. Tre generasjoner reindriftsamer fortalte om hvordan det er å drive med rein. Ungdommene kastet lasso og smakte på reinsdyrkjøtt.

I løpet av uken i Langfjordbotn fikk deltakerne anledning til å legge frem sine meninger for daværende EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Ministeren holdt først et innlegg om europeisk samarbeid, før ungdommene delte seg i grupper og snakket med ham om hvordan det er å være ung i Europa i dag, hvordan de kan klare å påvirke beslutningstakere og hva de vil endre i samfunnet. De hadde en hel ettermiddag sammen med Bakke-Jensen.

Frank Bakke-Jensen og en av gruppene diskuterer. Foto: Marleen Hoftijzer (CC).

På programmet sto også nordnorsk natur, toppturer, overnatting i gapahuk på fjellet, fisking og bading. Overnattingsturen i fjellet bød på opplevelser langt fra det mange av deltakerne er vant til. De var lenge ute i naturen, lagde mat sammen og måtte takle vær og vind og ellers det naturen hadde å by på. Det var nok flere som var et godt stykke utenfor sin egen komfortsone.

Nordnorsk natur og flott vær. Foto: Marleen Hoftijzer (CC).

Mer informasjon om prosjektet