Teater kan skape positiv endring i samfunnet

Nye teatermetoder prøves ut i praksis

Sted: Norge og Romania
Støtteordning: Opplæring for ungdomsarbeidere
Beløp: 51 400 euro

Balestrand ungdomslag fikk støtte å lære opp ungdomsarbeidere i forumteater, en interaktiv teatermetode der publikum kan bidra til å endre utfallet på forestillingen.

Todelt kurs og lokale teaterforestillinger

Totalt deltok organisasjoner fra åtte land i prosjektet (Norge, Romania, Spania, Estland, Ungarn, Bulgaria, Danmark og Portugal). Disse organisasjonene har fokus på sosiale utfordringer i lokalsamfunnene sine og jobber blant annet med etniske minoriteter, sosialt ekskludert ungdom og ungdom med funksjonshemminger. De bruker mange forskjellige metoder i arbeidet sitt og ville delta i prosjektet fordi de hadde behov for nye metoder for å involvere og engasjere ungdommene.

Ungdomsarbeiderne møttes først til et kurs i forumteater i Balestrand i mai og juni i 2016, før de gjennomførte lokale forestillinger i sine respektive land. På høsten møttes de igjen, i Romania, og evaluerte prosessen og resultatene de hadde oppnådd så langt i prosjektet. I løpet av dette oppholdet planla de også nye forestillinger.

Alle fasene i prosjektet «Action Changes Things».

Ønsket større bruk av interaktiv teatermetode i ungdomsarbeid

En rekke utfordringer samfunnet står overfor påvirker ungdom i Europa. De påvirkes blant annet av flyktningkrisen, høy arbeidsledighet, høyreekstremisme, diskriminering, vold og korrupsjon. Ungdomsarbeidere og ungdomsorganisasjoner i forskjellige europeiske land ønsket alternative og mer effektive redskaper for å ta opp disse temaene.

Den brasilianske pedagogen og forfatteren Augusto Boal utviklet forumteater som en reaksjon på menneskerettighetsovergrep og diskriminering i Brasil på 70-tallet. Metoden hans er fleksibel og kan tilpasses behovene til det enkelte lokalsamfunn. Den kan brukes til å ta opp ulike samfunnsproblemer, som menneskerettigheter, maktmisbruk, diskriminering, fattigdom og marginalisering.

I forumteater er det tradisjonelle skillet mellom publikum og skuespiller visket bort. Publikum kan gripe direkte inn i forestillingen og være med og endre utfallet. Formålet er å gjøre tilskuerne bevisste på samfunnsstrukturer som bidrar til undertrykkelse og hva vi kan gjøre for å endre disse. Ved å skape et rom der publikum kan reflektere og finne løsninger, blir de mer bevisste på sin egen rolle. I denne prosessen lærer tilskuerne om hvordan de kan bidra til å bryte ned undertrykkende strukturer og skape positiv endring i samfunnet.

Selv om metoden er veldig effektiv, er den ikke så godt kjent. Dette ville prosjektpartnerne gjøre noe med, og de tror at enda flere ungdomsorganisasjoner og ungdomsarbeidere kan benytte seg av forumteater for å forbedre situasjonen til ungdommene de jobber med.

Formålet med prosjektet var derfor å gi ungdomsarbeiderne flere og bedre redskaper som de kan bruke for å få flere ungdommer til å delta og involvere seg i endringsprosessene i samfunnet.

Ungdomsarbeiderne tester teater som metode.

Nye metoder for organisasjoner som jobber med ungdom

De 24 deltakerne lærte mer om forumteater og teaterteknikker, de lærte om aktiv deltakelse, prosjektledelse, kommunikasjon og gruppedynamikk. Kurset var praktisk og fokuserte på læring gjennom erfaring. Ungdomsarbeiderne var veldig motiverte og bidro aktivt til sin egen læringsprosess.

I løpet av prosjektet planla de to lokale forestillinger og fikk veiledning av kurslederne underveis. Dette gjorde at de fikk testet ut det det hadde lært i løpet av kurset.
Hver og en har tatt med seg ny kunnskap i det videre arbeidet sitt med ungdom, og de har også introdusert den nye metoden i organisasjonene sine. Ungdomsarbeiderne er nå bedre rustet til å takle konflikter og sosiale problemer blant ungdommene de jobber med.
Mange av partnerorganisasjonene har også gått sammen om å lage nye teaterprosjekter.

Effektiv metode – også i fengsel

Carmen, som var en av deltakerne i prosjektet, jobber til daglig som psykolog i et fengsel i Romania. Her fokuserer hun særlig på unge innsatte mellom 21 og 28 år, en sårbar gruppe i fengselet. Etter kurset jobbet hun med ti innsatte og lagde forumteater om en ung mann som mister jobben på grunn av en tidligere dom. De innsatte som var med i teaterstykket var veldig aktive og interesserte. De andre innsatte satte stor pris på forestillingen og kom med løsninger som kunne hjelpe den unge mannen. Carmen erfarte at det var veldig effektivt å bruke forumteater, ettersom mange innsatte ikke er spesielt begeistret for tradisjonelle læringsmetoder.

Innsatte i et rumensk fengsel fremfører et teaterstykke basert på Boals teatermetode.