Fra Gjøvik til Georgia

I løpet av en ti dager lang gruppeutveksling lærte norske og georgiske ungdommer mer om friluftsliv og utendørsaktiviteter.

Rundt leirbålet om kvelden ble deltakerne bedre kjent med hverandres kultur og tradisjoner.

Fokus på friluftsliv

Stillesitting og passiv livsstil blant ungdommer er en utfordring. Det kan bli mye tid foran skjerm, så formålet med dette prosjektet var å vise ungdommene verdien av å være utendørs og utforske naturen. Gjennom aktiv bruk av naturen som læringsarena ønsket prosjektpartnerne at ungdommer skulle få oppleve at det å være i naturen er en fin måte å holde seg i form på både fysisk og mentalt, og en spennende arena for læring.

Tettpakket program og aktive dager  

Første del av gruppeutvekslingen fant sted i en speiderleir i Rustavi, som ligger like utenfor hovedstaden Tbilisi. De første dagene brukte de god tid på å skape tillit i gruppen og lære navnene på hverandre. For å skape samhold jobbet ungdommene med ulike teambuildingaktiviteter. De satte opp en lavo, drev på med orientering og var med på byvandring hvor de måtte gjøre oppgaver på ulike steder i byen. Innimellom alle aktivitetene var det såkalte «energizers«. Gjennom ulike øvelser (rope høyt, danse og liknende) sørget man for å holde energinivået oppe gjennom hele dagen. 

De fleste aktivitetene ble gjennomført utendørs.
I toppen av treet er forventningene til ungdommene skrevet ned på post it-lapper. Nye venner var en gjenganger. Ved roten av treet finner man det ungdommene fryktet: Bjørner, slanger, matforgiftning og ikke å forstå den andre gruppen. Deltakerne ble også enige om et sett med grupperegler.
Hvordan lage et høyest mulig tårn av spaghetti og marshmallows?
To av kveldene var også satt av til kulturaften, hvor de to gruppene presenterte kultur og mat fra hjemlandet. Ungdommene var selv ansvarlige for å organisere dette.

Opp i fjellene 

Etter noen dager i Rustavi satte de georgiske og norske ungdommene kursen mot fjellene i Lagodekhi, et vakkert naturområde som ligger like ved fotenden av Kaukasusfjellene og ikke langt fra Azerbaijan og Dagestan.  

Her lærte ungdommene det grunnleggende om å campe i naturen. De lærte bruk av kart og kompass, knyting av knuter, hvordan man lager et leirbål og hvordan man planlegger en fjelltur. Det var også fokus på hvordan man ferdes sporløst i naturen, det vil si at man ikke etterlater mer enn sitt eget fotavtrykk når man går eller overnatter i naturen. I leiren hadde ungdommene forskjellige oppgaver og plikter de måtte gjøre, blant annet hente ved og rydde i teltene. 

Nye erfaringer og venner  

Gruppeutvekslingen er en opplevelse deltakerne sent vil glemme. Mange av ungdommene hadde ikke flydd før, så det å reise med fly til et land som Georgia var utrolig spennende. Der fikk oppleve en helt annen kultur, både med tanke på mat, leveforhold og standard. Det er disse erfaringene som har gjort mest inntrykk.

I løpet av disse aktivitetene lærte ungdommene mer om seg selv, inkludert styrker og svakheter. De fikk utfordret seg selv til å klare noe de kanskje ikke trodde de skulle klare på forhånd. Dette ga mestringsfølelse og mer selvtillit. Gjennom å løse praktiske oppgaver i lag for å nå et felles mål ble de også bedre kjent med hverandre. 

Rundt leirbålet om kvelden ble deltakerne bedre kjent med hverandres kultur og tradisjoner.
Etter en innholdsrik uke avsluttet de norske ungdommene turen med sightseeing i Tbilisi og georgisk mat før turen gikk tilbake til Norge.

Langsiktig arbeid i Gjøvik kommune  

Ung i Gjøvik er en del av Gjøvik kommune, og deres jobb er å engasjere, utvikle og involvere ungdom i alderen 13 – 25 år med aktiviteter, prosjekter, oppfølging og mestring. Gruppeutvekslinger er en spennende del av dette tilbudet. 

Initiativet til dette arbeidet kom fra en engasjert ungdomskontakt i kommunen som så potensialet disse internasjonale utvekslingene kunne ha. Gjennom bruk av Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet kan Ung i Gjøvik gi mulighet for deltagelse i internasjonale prosjekter for ungdom med begrensede muligheter – det kan være sosialt, økonomisk eller helserelatert.  Men viktigst av alt er det at ungdommer får møte andre ungdommer med forskjellig kultur og opplever utrolig mye læring i løpet av kort tid.

Gruppeutvekslinger gir minner for livet. Ung i Gjøvik har organisert og deltatt i gruppeutvekslinger i ti år og i løpet av disse årene har de sett hvor viktige disse opplevelsene er for ungdommene som deltar. Innimellom møter de ungdommer som har vært med på utveksling for mange år siden. Mange husker turen veldig godt, og flere forteller at de lærte mye gjennom å delta. Noen sier til og med at det har vært en døråpner og et vendepunkt i livet.  

Mer informasjon om prosjektet