Fremtidens fredsmeklere

Gruppeutveksling om konfliktlløsing

Sted: Norge og Makedonia
Støtteordning: Gruppeutveksling
Beløp: 19 032 euro

Elever fra Norge og Makedonia har blitt bedre i konflikthåndtering og mekling etter å ha deltatt på gruppeutvekslinger i Oslo og Tetovo i Makedonia.

Det ettårige prosjektet bestod av en gruppeutveksling i Makedonia og en i Norge. Først dro elever ved Kuben videregående skole på besøk til Makedonia, og et halvt år senere kom de makedonske elevene til Oslo.

Elevene fra Norge og Makedonia møttes først i Makedonia

Prosjektet «Peer Mediator Today – Peace Maker Tomorrow» hadde som mål å gi ungdommene bedre kompetanse i konflikthåndtering og mekling, til bruk både i skolen og i lokalsamfunnet.

Kuben videregående skole har lang erfaring med elevmekling, og gjennom dette prosjektet ønsket de å gi elevene en bedre forståelse av konflikt og hvordan de kan løses på en fredelig måte med riktige verktøy. De samarbeidet med yrkesskolen Mosha Pijade i den makedonske byen Tetovo og Nansen dialogsenter (NDC) i Makedonias hovedstad Skopje.

Ungdommene søker nå fredelige løsninger i konfliktsituasjoner

Elevene som har vært med har lært mye av prosjektet. De har blant annet innsett at årsakene til konflikt varierer, men at meklingsprosessen ofte er den samme. De vet nå at mekling handler om å se hele bildet, lære å se situasjoner fra ulike perspektiver og bryte ned likegyldighet og stereotypier. Elevene har også lært å kommunisere bedre, blitt mer tålmodige og flinkere til å finne fredelige løsninger i konfliktsituasjoner.

Elevmekling på skolen

Deltakerne tar med seg meklingskunnskapene videre, og det har også gitt konkrete resultater i skolemiljøet. Elevene har brukt meklingskunnskapene i vanskelige situasjoner i klassen og til å skape et godt skolemiljø. Mange har ledet klassens time eller vært aktive i ungdomsrådene i Oslo.

Deltakerne fikk utdelt Youthpass

Flerkulturelt miljø på Kuben til inspirasjon

Da de makedonske elevene var i Oslo, ble de overrasket over å se det flerkulturelle miljøet på Kuben videregående skole og hvor mange ulike etniske grupper som lever i lag. De ble veldig inspirert og begynte å tenke på hvordan man kan oppnå det samme i Makedonia, et land med bare to etniske grupper.

Positive resultater

I løpet av gruppeutvekslingene hadde de workshops om mekling der de lærte å gjenkjenne og håndtere konflikter på en konstruktiv måte. De norske elevene hadde også møter etter skoletid en gang i uken for å lære mer om mekling og konflikthåndtering. Mot slutten av prosjektet holdt begge gruppene en presentasjon i Oslo om hva de hadde lært, der representanter fra Den makedonske ambassaden og elever på skolen deltok.

Ringvirkningene av prosjektet har vært store. Elevene har høstet god oppmerksomhet fra den makedonske utdanningsministeren, hatt et lengre innslag på lokal, makedonsk TV og presentert prosjektet på en konferanse.

Nye fremtidsplaner

De fleste elevene har tilegnet seg nyttig kunnskap og redskaper som de vil ta med seg videre i skolegangen og i livet. Noen har også fått nye planer for fremtiden og ønsker å studere og jobbe med fred og menneskerettigheter.

Mer informasjon om prosjektet