Løfter kommunens ungdomstilbud med frivillige

Halloweenfeiring! De frivillige bidrar til et mer variert kulturtilbud i kommunen.

Sted: Bremanger, Norge
Støtteordning: Frivillig arbeid
Beløp: 38 302 euro

Bremanger kommune i Sogn og Fjordane har tatt i mot frivillige fra hele Europa i flere år. De frivillige er med på å gi et bedre og bredere ungdoms- og kulturtilbud i den lille kystkommunen.

Fra høsten 2016 til juni 2017 tok kommunen imot fire unge frivillige fra Spania, Portugal, Georgia og Armenia. En av oppgavene til de frivillige er å drifte deler av barne- og ungdomstilbudet og fronte kommunens fire ungdomsklubber.

Skaper et mer attraktivt hjemsted for de unge

Bremanger er en liten kommune med rundt 4000 innbyggere og negativ befolkningsvekst. Formålet med prosjektet er først og fremst å bidra til å skape gode oppvekstvilkår og et attraktivt tilbud for de unge.

Kommunen har få innbyggere i alderen 20 til 30 år og ingen videregående skole, så at det kommer fire unge europeere hvert år gir et bedre miljø for de som bor her. Mange i denne aldersgruppen tar ikke del i det ordinære arbeidslivet, og de frivillige hjelper dem med å være mer aktive i lokalsamfunnet. Ungdommene føler dermed at det skjer flere ting i kommunen som interesserer dem.

Bremanger håper også at minnene om en fin barndom og ungdomstid skal føre til at utflytterne vender tilbake til kommunen når de er ferdig utdannet.

De frivillige har vært med på å pusse opp skatehallen i Svelgen.

Læring for alle

Det er mye læring i det å bo utenlands et år og måtte klare seg selv. De frivillige må ta ansvar, styre egen økonomi og lage mat. Bremanger kommune legger vekt på at de frivillige skal kunne utvikle seg og lære om å jobbe i team, søke råd og tips, ta i mot veiledning og ha ansvar.

De får også konkret erfaring med barne- og ungdomsarbeid og kulturarbeid. Det er gjerne her man merker at det er kulturforskjeller. I Norge har vi en ganske flat maktstruktur, og dette er nytt for mange av de frivillige, som ikke er vant til å kunne gå og prate direkte med for eksempel kultursjefen. Det å være vertsorganisasjon innebærer også mye læring underveis for kulturkontoret i Bremanger. De frivillige lurer på mye, og de ansatte i kommunen blir tvunget til å reflektere over egen praksis og innarbeidede rutiner.

I et lite lokalsamfunn blir de frivillige godt lagt merke til. Fadderfamilier er involvert i prosjektet og viser frem norsk kultur, mattradisjoner og hvordan vi feirer høytider. Familiene blir dermed mer oppmerksomme på egne tradisjoner, de får praktisert engelsk og blir kjent med en ny kultur.

Variert tilbud

De frivillige bidrar til at de fire ungdomsklubbene i kommunen kan holde åpent, på tross av store avstander. De kjører fra Svelgen, der de bor, til Davik, Hauge og Kalvåg og bidrar til at ungdommene i de små bygdene jevnlig har et sted å samle seg.

I tillegg til oppgaver knyttet til ungdomsklubbene, får de frivillige også gjennomføre egne prosjekter. De bringer med seg nye ideer, og barn, ungdom og eldre i kommunen kan delta på aktiviteter som er annerledes enn det de har hatt før. De frivillige har blant annet vært med å pusse opp og dekorere en skatehall, de har arrangert lekedag med grilling på skoleplassen, skikurs, salsakurs, kunstprosjekt på biblioteket og dataopplæring for eldre.

De frivillige jobber også tett med NAV og voksenopplæringen for å få til aktiviteter med innvandrere, flyktninger og de andre innbyggerne i kommunen. De har blant annet organisert fisketurer og samlinger i forbindelse med høytider. De frivillige fungerer dermed som en brobygger mellom de ulike gruppene i lokalsamfunnet og bidrar til et mer internasjonalt miljø i bygda.

Barna dekorerer skatehallen.
De frivillige arrangerer aktiviteter for store og små.