Frivillig arbeid i utlandet for skoledrop-outs

Hordaland-ungdom jobber frivillig med barn og unge i Slovenia.

Sted: Slovenia
Støtteordning: Frivillig arbeid

Hordaland fylkeskommune gir ungdom som dropper ut av videregående skole tilbud om å være frivillig i et annet land.

Når ungdom faller ut av skolesystemet, er det viktig at de følges opp og at det finnes et godt tilbud til dem.

I Hordaland samarbeider fylkeskommunen og oppfølgingstjenesten om å fange opp de som trenger det, sånn at de ikke ender opp i en enda mer fastlåst og håpløs situasjon.

Fylkeskommunen er opptatt av å kunne tilby alternativer til arbeidsledighet og en hverdag uten mål og mening, og ønsker derfor å gi ungdommene en følelse av å bety noe og å være en del av noe større enn dem selv. Å jobbe frivillig i utlandet gir nye utfordringer og positive opplevelser langt vekk fra skolens teori og fokus på resultater.

De frivillige som var i Slovenia hadde praktiske oppgaver i tillegg til ungdomsarbeid.

Stort utbytte for den enkelte

De fleste som reiser ut som frivillige gjennom Erasmus+-prosjektene til Hordaland fylkeskommune har stort utbytte av ordningen. I løpet av utenlandsoppholdet opplever de mestring både i arbeidsoppgavene og i sosiale relasjoner, de får bedre selvtillit og lærer en hel del om seg selv.

Når ungdommene kommer hjem igjen, er de ofte bedre rustet til å få til en endring i sine egne liv. Noen får motivasjon til å fullføre videregående, mens andre kommer seg ut i arbeidslivet.

Utbytte for lokalsamfunnet

Ungdommene får mulighet til å bidra og være en ressurs i lokalsamfunnet der de jobber frivillig, samtidig som de kommer hjem til Norge med fornyet pågangsmot og innsatsvilje.

I stedet for å ende opp i statistikkene over unge som faller ut av skolen eller samfunnet, finner de fleste en vei ut av den vanskelige situasjonen de har vært i. Med forbedrede praktiske og sosiale ferdigheter, økt kunnskap og et nytt språk i sekken, opplever mange at de selv har blitt en ressurs for samfunnet.

Hordaland er søkerorganisasjon

Ved å søke midler fra Erasmus+, har Hordaland i lengre tid kunnet sende ungdom til prosjekter i utlandet. De søker selv om støtte til prosjektene de tar del i og har partnerorganisasjoner i mange land.

De søker også om midler til ekstra tilrettelegging, sånn at de har ressurser både til bedre forberedelser i forkant og bedre oppfølging av de frivillige underveis.

Norske organisasjoner som er interessert i å gjøre noe lignende for sine ungdommer, kan velge om de ønsker å søke midler selv eller være med som partner i et eller flere prosjekter. Hvis man er med som partner, er det den utenlandske organisasjonen som søker støtte til prosjektet.

Mange ulike oppgaver for de frivillige

Hordaland har sendt ungdom til organisasjoner i flere forskjellige land de siste årene. Sommeren 2017 sendte de noen av ungdommene sine til Vila Čira Čara, et senter for barn og unge i den lille slovenske landsbyen Begunje na Gorenjskem.

Senteret ligger i et hus med en stor hage rundt, og som frivillige på senteret hadde de norske ungdommene mange forskjellige oppgaver i løpet av en vanlig uke. De jobbet blant annet i grønnsakshagen, klippet gresset og tok vare på dyrene.

En gang i uken kom den lokale barnehagen på besøk, og da lekte barna og de frivillige ungdommene sammen. I tillegg til lek og moro lagde ungdommene dukketeater som de fremførte for barna.

Hver uke sto også et besøk på det lokale dagsenteret for mennesker med funksjonshemminger på planen. Der organiserte de frivillige fritidsaktiviteter som sang, dans og spill for beboerne.

I løpet av oppholdet på senteret hjalp de frivillige også til med å organisere sports- og kulturarrangementer for barn.

Samarbeidet med Slovenia

Vila Čira Čara viste seg å være en god partner for Hordaland. Som vertsorganisasjon har de vært opptatt av god læring og tett oppfølging av de frivillige, og de har ansatte med stor faglig kompetanse og lang erfaring med unge med ulike utfordringer.

Ungdommene måtte delta både på individuelle møter og gruppemøter, og de ble fulgt opp og fikk opplæring av en mentor underveis. Senteret passet på at de frivillige følte seg trygge hele veien, selv når de møtte på nye situasjoner eller utfordringer. Alle fikk også en spesielt tilpasset læringsplan.

I løpet av oppholdet fikk de frivillige opplæring i alt fra hvordan man organiserer aktiviteter for barn til hvordan man kan lære av hverandres kulturer. De var også innom prosjektledelse, konflikthåndtering, sikkerhet og førstehjelp.

For å lære mer om prosjektstyring i praksis, organiserte de frivillige hvert sitt prosjekt, der de kunne være kreative og fikk tatt i bruk den nye kunnskapen de hadde fått.

Selv om oppholdet bare varte i et par måneder, kom ungdommene hjem igjen rike på opplevelser, mestring og med nye perspektiver i bagasjen.

Hordaland har samarbeidet og samarbeider med flere enn Vila Čira Čara. I 2016 sendte de Vidar til Frankrike i to måneder. Han kom hjem med fornyet tro på seg selv og nye planer for fremtiden.