Kreativ aktivisme for å skape sosial endring

Gruppeutveksling om kreativ aktivisme

Sted: Norge, Armenia, Georgia
Støtteordning: Gruppeutveksling
Beløp: 57 636 euro

Shokkin Group fikk støtte til tre gruppeutvekslinger i Norge, Georgia og Armenia for å fremme kreativ aktivisme og bruk av kunst for å skape positiv sosial endring i samfunnet.

I løpet av et år ble tre gruppeutvekslinger arrangert. Den første fant sted i Armenia og fokuserte på foto og video. Utvekslingen i Georgia fokuserte på grafitti og street art. Den siste utvekslingen i Norge fokuserte på digital historiefortelling og podkast. Totalt deltok tretti ungdommer i prosjektet.

Behov for nye og engasjerende metoder

Hatprat, rasisme, fremmedfrykt, homofobi, nasjonalisme og radikalisering er på fremmarsj i mange land. Men til tross for dette er mange ungdom ikke motiverte til å delta i demokratiske prosesser fordi det er et stort gap og mistro mellom ungdommene og politikerne.

Prosjektpartnerne så derfor et behov for nye og kreative metoder for å involvere ungdommer. I tidligere prosjekter så de hvor kreative de unge er og hvor stor glede de får av å bruke kunst og kreativ aktivisme for å jobbe med kompliserte tema som menneskerettigheter og demokrati.

De søkte derfor om støtte til dette prosjektet for å gjøre ungdommer mer bevisst på forskjellige problemstillinger knyttet til menneskerettigheter og demokrati, gjennom kreativ aktivisme og med forskjellige kunstformer som verktøy.

Prosjektet kan forhåpentligvis på sikt bidra til å skape positiv sosial forandring i samfunnet gjennom at ungdommer i større grad uttrykker seg offentlig og sprer sine ideer og budskaper.

Ungdommene diskuterte ulike kunstformer og aktuelle samfunnstema. Bilde: Łukasz Rogowski

Kunst som virkemiddel

Deltagerne har i løpet av prosjektet fått økt kunnskap om ulike problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, sosiale og kulturelle utfordringer i deltakerlandene, utsatte og marginaliserte grupper og lært mye om hverandres kulturer. De har lært om hvordan da kan kommunisere og samarbeide med andre unge fra ulike kulturer og land. Deltagerne har fått praktisk erfaring om nye verktøyer de kan bruke etter prosjektet, og kunnskap om hvordan de kan sette i gang lokale aktiviteter.

Prosjektpartnernes erfaring er at kunst kan fungere som et sterkt virkemiddel og verktøy for de unge, men at mange ikke er klar over denne muligheten eller ikke har selvtillit nok til å ta det i bruk. Men når de unge får anledning til å prøve seg på forskjellige uttrykksformer ser de mulighetene det gir. De unge opplever mestringsfølelse og får inspirasjon og motivasjon til å engasjere seg og være aktive på individuelt, lokalt og internasjonalt nivå.

Mot slutten av gruppeutvekslingen i Armenia organiserte deltakerne en fotoutstilling. Bilde: Łukasz Rogowski

Fra fotografering til podkasts

I løpet av gruppeutvekslingene fikk ungdommene prøvd seg på ulike kunstformer og prøvd ut kreativ aktivisme i praksis. I Armenia fikk de i løpet av ti dager prøvd seg på fotografering og video som et verktøy for å utforske menneskerettighetsspørsmål som unge står ovenfor. De tok bilder knyttet til temaet. De prøvde også å involvere de lokale og ta opp problemstillinger de lokale nevnte når de snakket med dem. Mange av de lokale kom for å se på utstillingene som de arrangere på slutten av oppholdet.

I Georgia så de på hvordan de kan være kreative og ytre et budskap gjennom kunst. De fikk førstehånds kunnskap gjennom å gjøre grafitti selv. Blant annet dekorerte de en undergrunn i Tbilisi med fargerike graffitier som er godt synlig for lokalbefolkningen. Kunstverkene tar opp problemstillinger de unge synes var viktig. Mange av dem er knyttet opp mot utfordringer i det georgiske samfunnet, som kvinners rettigheter, sensur og begrensinger av ytringsfriheten og støtte til bevegelsen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT).

Siste del av prosjektet fant sted i Trysil. På denne utvekslingen var fokuset på digital historiefortelling, og deltakerne laget ni  podkaster som tok opp ulike temaer knyttet til rettigheter og diskriminering. Disse ble siden vist fram til publikum på et eget arrangement i kulturhuset. Der stilte de også ut bilder prosjektene i Armenia og Georgia.

Mellom hver gruppeutveksling fikk ungdommene testet ut det de har lært ved å gjennomføre små aktiviteter i lokalsamfunnet, som blir diskutert og analysert på neste gruppeutveksling.

Videre samarbeid

Etter tre gruppeutvekslinger har alle lært mye om temaet, hvordan man kan skape positiv forandring og om hverandres land og kulturer. Alle partnerne var derfor enige om at de ønsket å fortsette samarbeidet og fortsette med å spre budskapet til andre unge. På slutten av prosjektet delte de gode tanker og ideer, og kom frem til at de skal søke om å få støtte til et nytt prosjekt i lag!

En undergrunn i Tbilisi er utsmykket med norsk dikt
Deltakerne kom til snørike Trysil for siste del av prosjektet. Bilde: Łukasz Rogowski
I Trysil organiserte de «olympiske vinterleker «med øvelser i sparkkjøring, jetski, aking og andre spennende aktiviteter. Dette var til stor glede for deltakerne, som ikke alle var like vante til snø.

Mer informasjon om prosjektet