Kurs i fredsbygging

Sted: Ballangen og Narvik, Norge
Støtteordning: Opplæring for ungdomsarbeidere
Beløp: 24 840 euro

Narviksenteret organiserte et 6-dager kurs for 26 ungdomsarbeidere fra ni land i Ballangen og Narvik. Deltakerne kom fra organisasjoner om jobber med ungdommer i Norge, Kypros, Tsjekkia, Estland, Italia, Portugal, Slovenia, Spania og Nord-Makedonia.

Behov for å lære mer om hvordan bidra til fred

Narviksenteret har lang erfaring med å organisere kurs for ungdomsarbeidere. I tidligere kurs, hvor fokus var mer på konflikthåndtering, fikk de tilbakemelding om at deltakerne ønsket å utforske og lære mer om positive måter å bidra til å skape fred eller fredelige relasjoner. Med andre ord, hvordan kan en ungdomsarbeider jobbe forebyggende, før en konflikt i det hele tatt er under oppbygging. «The Peacebuilders» bygget dermed videre på enkelte metoder fra tidligere kurs, gikk enda mer i dybden, og fokuserte sterkt på oppfølgingsplaner og coaching i ettertid.

Læring gjennom lek

Formålet med kurset var å lære mer om fredsbygging og fredsutdanning. Deltakerne delte gode eksempler fra lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. De utforsket også i hvilken grad ungdomsarbeid kan være en arena for fredsbygging.

Metodene var varierte, interaktive og basert på ikke-formell læring. På programmet var det også mange spillbaserte læringsøvelser. Det var et tettpakket kurs, og deltakerne fikk delta og se nye metoder, teknikker og måter å gjennomføre øvelser på som de kan ta med seg til organisasjonene der de jobber til daglig.

Tettpakket og variert program

Lite dagslys og stor elgfare

For deltakerne fra Sør-Europa var det eksotisk å komme til Nord-Norge i slutten november, i mørketiden. De ble innlosjert på campingplassen i Ballangen, en liten kommune med 2500 innbyggere like i nærheten av Narvik. Campingen og restauranten hadde de mer eller mindre for seg selv, så kurset var også et kjærkomment innslag for den lokale turistnæringen i lavsesongen. Ballangen er et rolig og fredelig sted, så det største faremomentet var elg. Deltakerne ble advart mot å prøve å ri elgen dersom de skulle møte på skogens konge. Det skjedde heldigvis ikke.

Besøkte Narvik Krigsmuseum

Deltakerne dro også til Narvik for å tilbringe en dag på Narvik Krigsmuseum, hvor de fikk en guidet tur. Det høres kanskje litt paradoksalt ut å besøke et krigsmuseum for å lære om fred, men tankegangen er at for å bygge fred, må man forstå krig. Museet har Den andre verdenskrig som bakteppe, men trekker paralleller til dagsaktuelle situasjoner fra alle kontinenter. Da utstillingen gjennomgående utforsker brytningen mellom krig og fred, ga besøket en ekstra dimensjon til programmet, og var en ganske sterk opplevelse for mange av deltakerne.

Besøk på Narvik krigsmuseum

Lærte giraffspråk

I løpet av kurset dykket deltakerne ned i tema som alternativ konflikthåndtering, derunder mekling. De lærte om empati, reflekterte på hvordan de kan være bedre rollemodeller og hvordan de kan være proaktive forkjempere for fred.

Deltakerne lærte også om ikkevoldskommunikasjon. Dette er en metode utviklet av en amerikansk psykolog for å kommunisere på en mer fredelig måte, uten av det man sier blir tolket som et angrep eller sårende.  Som en metafor på dette språket blir giraffen brukt. Giraffen er et stort og mektig dyr, men veldig fredelig. Den har det største hjertet av dyrene på land, og den lengste nakken. Dette gjør den sårbar, men også at den den får et godt overblikk over verden. Det motsatte er sjakalen, et rovdyr som blir sett som slu. Mange konflikter bunner i at man ikke forstår hverandre skikkelig eller at man mistolker intensjonen. Med giraffspråket kan man etablere kontakt med andre, og bedre ivareta andres og egne behov.

Motivasjon og inspirasjon

Daglig reflekterte deltakerne på hva de lærte. På et kurs hvor man tar opp store tema som krig og fred, men samtidig også rokker ved kjernen av den man er, er det viktig at man stopper opp underveis og tenker på det man har lært. Dette ble gjort i daglige refleksjonsgrupper. På slutten av kurset fikk også deltakerne Youthpass, som beskriver den kompetansen og lærdommen de har fått.

Deltakerne har i etterkant beskrevet at de har blitt mer bevisste på deres rolle som ungdomsarbeider og har blitt mer empatiske, bedre til å kommunisere og lytter mer aktivt. Et par kultursjokk ble det i løpet av kurset, og noen av deltakerne har etter dette blitt mer bevisste på hvordan de møter andre mennesker, og mer tålmodige og aksepterende. Mange dro hjem med en større tro på internasjonalt og interkulturelt arbeid og kommunikasjon. De ønsker nå å gjennomføre egne lokale prosjekter om alternativ konflikthåndtering, ikke-voldelig kommunikasjon og historisk læring, som innebærer at man analyserer dagsaktuelle situasjoner sett i lys av tidligere tiders hendelser.

For Narviksenteret, som var ansvarlig for kurset, gikk dette prosjektet rett inn i kjernen av virksomheten. Museet fokuserer på historieformidling, menneskerettigheter og fredsbygging. I løpet av dette kurset fikk de eksperimentere med noen nye metoder de kan bruke i opplæringsarbeid, og har videreutviklet museet som en læringsarena. Flere ansatte var involvert i gjennomføringen av opplæringsaktiviteten, og de har også fått ny kompetanse i ikke-formell læring og ønsker å være mer involvert i internasjonale prosjekter som dette.