Kurs om kreativt gjenbruk

Bilde: Jostein Stråbø

Sted: Ulsteinvik, Norge
Støtteordning: Opplæring for ungdomsarbeidere
Beløp: 27 615 euro

Volda kyrkjelege fellesråd organiserte et 10-dagers kurs for å lære opp ungdomsarbeidere i hvordan de kan bruke gjenbruksmaterialer når de organiserer aktiviteter for ungdommer. 23 ungdomsarbeidere fra Norge, Ungarn, Portugal og Italia deltok.

Ga nytt liv til gammelt skrot 

Hele kurset var lagt opp rundt læring gjennom erfaring, så deltakerne fikk eksperimentere og oppleve selv hva man kan gjøre med bruksmaterialer og kreativitet. Ved å bruke materiale som man kan finne i ethvert hjem og med enkle teknikker lærte de å lage nye ting av søppel. I workshopen om papir brukte de kartonger og blader til å lage postkort og notisblokker. I tekstilworkshopen lagde de skjerf, bagger og mobilholdere av gamle t–skjorter og dongeribukser.  

I løpet av kurset fikk deltakerne virkelig øynene opp for nye måter å se på disse gjenstandene på, og reflekterte på ressursbruk. De øvde seg i å ikke bare se begrensninger, men også muligheter.  

Ballonger, brusbokser og yoghurtspann kan bli til et musikkinstrument. Etter at alle hadde lagt et instrument tok de en runde hvor de hørte på hvert instrument. Deretter grupperte de dem i kategorier og lage et orkester utav det. Bilde: Beatriz Marinho

For å redusere bruk av kaffekopper fikk hver deltaker en kopp som de malte på første dagen. Denne brukte de resten av kurset, og tok den med hjem som suvenir. Bilde: Jostein Stråbø

Fokus på inkludering  

De fleste av ungdomsarbeiderne på kurset arbeider med ungdommer som har færre muligheter.  Volda kyrkjelege fellesråd jobber blant annet med minoriteter og flyktninger. Den italienske organisasjonen jobber med ungdommer som er arbeidsledige og rammet av den økonomiske krisen. Den rumenske organisasjonen jobber med ungdommer som bor i rurale strøk. Den portugisiske organisasjonen jobber med inkludering av barn og unge fra lavinntektsfamilier. 

I løpet av hele kurset var det derfor fokus på hvordan man kan inkludere disse ungdommene i organisasjonenes aktiviteter. Sånn sett er kreativt gjenbruk en veldig inkluderende metode, da gjenstandene som blir brukt er tilgjengelige for de fleste. Ungdomsarbeiderne lærte hvordan de skal planlegge, gjennomføre og evaluere slike aktiviteter, og det var mye diskusjon om hvordan man tilpasser aktivitetene til de forskjellige ungdomsgruppene.  

Bilde: Jostein Stråbø

Diskusjoner om miljø og bærekraft  

Hver gruppe hadde ansvar for å forberede og gi en presentasjon om forskjellige typer materiale: Hvordan det blir brukt, hva det er laget av og hvordan det kan gjenvinnes. De lagde også plakater om hvordan gjenvinning praktiseres i de respektive landene og delte god praksis med hverandre.  

I løpet av kurset var det livlige diskusjoner om økologiske produkter, “upcycling” og “zero waste”. Gruppen diskuterte om dette er noe kun de privilegerte kan drive med, og hvordan man kan introdusere det til andre målgrupper, gjøre det praktisk og gjennomførbart. Det var også samtaler om hvordan ungdomsarbeiderne kan redusere karbonavtrykket og bidra til mer gjenvinning i hjemlandene.  

Dokumenterte læring i en selvlagd dagbok 

Programmet var variert, og basert på ikke-formelle læringsmetoder. De hadde korte foredrag, teambuilding, utendørsaktiviteter, studiebesøk og daglig refleksjon.  

De lagde en dagbok av gammelt papir, kartonger og gamle blader og denne brukte de hver dag for å reflektere over hva de lærte. De fokuserte på de åtte kompetanseområdene i Youthpass, som er et læringsverktøy utviklet av EU-Kommisjonen. Noen av nøkkelkompetansene man kan tilegne seg når man deltar på slike kurs er for eksempel språklige ferdighet, initiativ, sosial og kulturell kompetanse og organisering av egen læring. Deltakerne bodde på Sunnmøre folkehøgskole, og bodde ganske tett på hverandre i de ti dagene kurset varte. De måtte kommunisere, samarbeide og å ta avgjørelser i fellesskap. De lærte mye av å bo og jobbe sammen som en gruppe.

Fikk teste ny lærdom  

Mot slutten av uken dro hele gruppen til Kjeldsund ungdomssenter, hvor en gruppe ungdommer var på konfirmantleir. Kursdeltakerne arrangerte minikurs for konfirmantene, som roterte på å delta på disse. Det å planlegge og holde et slikt kurs for ungdommer var en nyttig erfaring.   

Dagen etter brukte de tid på å forberede og videreutvikle kursene de skulle ha for kolleger og for ungdommene på hjemstedet. Mange ungdommer er opptatt av miljø for tiden, så det å kunne tilby aktiviteter som fokuserer på gjenbruk gjør tilbudet til ungdomsklubben eller ungdomsorganisasjonen mer attraktivt og relevant. Kreativt gjenbruk kan bidra til å gjøre ungdommer enda mer bevisst på gjenvinning, bærekraft og miljøvern, samtidig som det fremmer motoriske ferdigheter og kreativitet.  

Deltakerne fikk selv teste nye metoder og aktiviteter i løpet av kurset. Bilde: Jostein Stråbø

Etter ti dager i Norge dro deltakerne hjem med mer selvtillit til å ta opp spørsmål omkring miljø og bærekraft med ungdommene de jobber med. Bilde: Tomasso Sgrizzi