Lærerik utveksling under pandemien

Sted: Torino, Italia
Støtteordning: Gruppeutveksling
Beløp: 30 240 euro

I februar 2020 dro en gruppe ungdommer og ungdomsarbeidere fra Ballangen på gruppeutveksling om identitet og kultur i Torino. Frem til da hadde de fleste Covid-19-tilfellene blitt rapportert i Asia, men etter gruppen ankom i Italia endret smittesituasjonen i Italia og resten av Europa seg fort. Ungdomsarbeiderne måtte kjapt omstille seg for å ta vare på helsen til ungdommene og for å gjøre utvekslingen til en positiv erfaring, midt i utbruddet av en global pandemi.

Strengt regime for å forhindre smitte

Da de 24 ungdommene landet i Torino den 21. februar slo koronaviruset til for fullt i Nord-Italia. Heldigvis var det ingen lokale smittetilfeller i Torino på det tidspunktet de var der, men arrangørene måtte iverksette en rekke tiltak. De måtte endre program og opplegg for å sørge for både trivsel og smittereduksjon i gruppen. Alle deltakerne ble isolert på ungdomsherberget hvor de bodde, og det var et absolutt minimum av bevegelsesfrihet utenfor hostellet. I tillegg ble det innført strenge hygienetiltak.

Deltakerne fikk ikke sett så mye annet av Torino enn bakgården på hostellet

De to prosjektpartnerne, Narvik kommune og YEPP Italia, koordinerte mye med lokale myndigheter i Norge og i Italia for å sørge for at deltakerne ble godt i varetatt. Det ble lange dager og sene kvelder for å planlegge det nye programmet og for å sikre informasjonsflyt. Siden gruppeutvekslingen fant sted akkurat da korona brøt ut i Europa, var det naturlig nok mye usikkerhet om sykdommen og spredningen og hvilke tiltak som burde iverksettes. I tillegg til å sørge for at ungdommene følte seg trygge, måtte lederne også berolige foreldre og lokalsamfunn hjemme. I en krisesituasjon som dette hjalp det at ungdomsarbeiderne som var ansvarlige for utvekslingen var erfarne, og at de kjente hverandre fra tidligere samarbeid. De gjorde alt de kunne å sikre at deltakere hadde det bra, både mentalt og fysisk.

Omfattende endringer i programmet

Siden gruppen måtte oppholde seg på samme sted hele tiden, måtte de raskt omstille seg og gjøre om på programmet. Planen var at ungdommene skulle utforske forskjellige tema basert på interesser, men nå måtte de gjøre om på formatet.

Videogruppen valgte å fokusere på green screen, som er en av den mest brukte teknikken for visuelle effekter i film. Ungdommene ble oppfordret til å skape sine egne fantasiverdener på det avgrensede geografiske området de fikk bevege seg på. De valgte verdener som de kjenner fra spill og film, og i prosessen lærte de mye om alt filmeffektene og bedraget de ser på internett og TV. De har nå utviklet et mere kritisk blikk hva film og serier angår. https://www.youtube.com/embed/raoPEJi7Y34?start=16&feature=oembed

De måtte også avlyse byvandringene, som skulle ledes av de lokale ungdommene og gi deltakerne et innblikk i Torinos historie og barokkarkitektur. Deltakerne skulle egentlig la seg inspirere av byvandringen når de så skulle prøve seg på marmorhugging. Istedenfor fikk de prøve å hugge logoen for prosjektet i marmor på ungdomsherberget. De kommenterte at dette var virkelig en ny og morsom opplevelse, som lærte dem noe om håndverket, tålmodighet og nøyaktighet. Arbeidet med stein kommer til å fortsette i Norge når gruppen møtes igjen. Ballangen, nå Narvik kommune, er den eldste bergverkskommunen nord for Trondheim. Her ligger det ennå marmorblokker åpent i terrenget og levninger etter marmorbrudd for drøyt hundre år siden.

Den planlagte avslutningsfesten med gjester, tidligere deltakere, politikere og byråkrater fra Torino og regionen måtte også avlyses. I stedet ble det en liten fest for bare deltakerne, med god mat, godt humør, tårevåte avskjedstaler og gjentatte forsikringer om at «vi sees i Ballangen».

Fornøyde ungdommer

Til tross for strengt regime og begrenset bevegelsesfrihet var deltakerne og arrangørene veldig fornøyde med utvekslingen. Ungdomsarbeiderne la ned en iherdig innsats for at gruppeutvekslingen skulle bli gjennomført så bra som mulig, tross omstendighetene. Ungdommene holdt seg positive, glade og interesserte. Det høye aktivitetsnivået gjorde at deltakerne ikke fikk mye tid til å bekymre seg eller tenkte negativt om koronautbruddet. Det var også såpass tidlig, så de hadde heller ikke skjønt omfanget pandemien skulle få.

Siden deltakerne måtte oppholde seg på ett sted og bo så tett oppå hverandre, lærte de også mye om italiensk og norsk kultur og væremåte, om hverandre og ikke minst om seg selv. Mange av de yngre deltakerne i gruppen uttalte også at de fikk mere ut av utvekslingen ved å bare være på hostellet, for de fikk mere tid sammen og ble kjent med hverandre på en annen måte enn ellers.

Og viktigst av alt: alle kom seg vel hjem, og ingen ble smittet.

Nå gleder ungdommene seg til å gjennomføre del to av prosjektet i Ballangen når situasjonen og smittehensyn tillater det.

Langvarig samarbeid

Ballangen kommune (som nå er en del av Narvik kommune) og Associazione YEPP Italia har samarbeidet i lang tid. Den første utvekslingen ble gjennomført i 2011. I Ballangen så innbyggerne og politikerne de positive resultatene av disse prosjektene. På et sted som er preget av fraflytting er det viktig å kunne tilby slike aktiviteter til ungdommene. Kommunestyret bestemte seg i 2018 for å gå inn med midler for å sørge for at samarbeidet kunne fortsette. De så blant annet at ungdommer som hadde vært med på utvekslinger engasjerte seg i lokalsamfunnet i ettertid, og ble med som gruppeledere på nye utvekslingsprosjekter.

Interkulturell læring og bekjempelse av diskriminering

Formålet med disse utvekslingene er å gi tenåringene i Ballangen en interkulturell opplevelse. Prosjektene, som de kaller «Building Identity Capital», handler om at deltakerne skal lære og bli bedre til å kommunisere egen identitet og lære om andres. I tillegg ønsker de at ungdommene skal utvikle bedre kommunikasjonsferdigheter, bli bevisste på hvor viktig det er å bekjempe diskriminering og bli bedre kjent med hverandres livsstil. I tillegg utveksler de kunstneriske ungdomsuttrykk med hverandre og produserer korte filmer eller annet om hva de opplevde. I løpet av gruppeutvekslingene er det lagt inn mye tid slik at ungdommene kan reflektere om seg selv, sin bakgrunn og hvilke verdier de står for.

Gir muligheter til ungdommer

YEPP Italia arbeider primært med ungdommer som står i fare for å falle utenfor samfunnet på grunn av økonomiske, sosiale eller geografiske årsaker. Selv om mange av dem er nysgjerrige på ungdommer fra andre kulturer, har de ofte ikke de økonomiske midlene, selvtilliten eller de sosiale ferdighetene som trengs for å reise bort og oppleve en annen kultur eller del av Europa. Torino er Italias fjerde største by, så realiteten for ungdommene fra Ballangen, som er et tettsted med ca 2.500 innbyggere, er ganske annerledes. Men ungdommer i Ballangen står også overfor noen av de samme utfordringene. Ballangen er en kommune som er preget av fraflytting og hvor en av fire innbyggere er på trygd.

Å delta på slike gruppeutvekslinger gir ungdommene nye venner, en unik opplevelse og mange nye sosiale ferdigheter. Ungdommene lærer å tro på seg selv på en god måte og de oppdager og får bekreftet kvaliteter ved sitt eget lokalmiljø og mulighetene det byr på. Det er derfor BIC-prosjektene har blitt så viktige for Ballangen.