Langsiktig arbeid for demokrati og toleranse

9 ungdommer poserer inni en stor blå ramme med flagg, stjerner og Erasmus+ 19.

Sted: Norge og Spania
Støtteordning: Gruppeutveksling
Beløp: 35 400 euro

Øvre Eiker kommune fikk støtte til to gruppeutvekslinger finansiert av Erasmus+: Aktiv Ungdom. 30 ungdommer fra Ivano Frankivsk i Ukraina, Campdevanol i Spania og Norge var først sammen i Øvre Eiker for å diskutere temaer som demokrati, toleranse, etikk og korrupsjon. Et par måneder senere dro de til Spania for å fortsette diskusjonen.

Øvre Eiker kommune fikk støtte til å organisere to gruppeutvekslinger for ungdommer mellom 14 til 17 år: En i Øvre Eiker og en i Campdevanol, som ligger i Katalonia i Nord-Spania. På agendaen stod tema som demokrati, toleranse, menneskerettigheter, likestilling, etikk og korrupsjon. Formålet med prosjektet var at ungdommer skulle lære hvordan lokaldemokrati fungerer i de tre landene og bli engasjerte unge samfunnsborgere.

Ordføreren i Øvre Eiker poserer i lag med noen av deltakerne

Langsiktig innsats mot høyreekstremisme

Det er ikke tilfeldig at disse temaene er viktige for Øvre Eiker kommune. På midten av nittitallet ble innbyggerne rystet av at nynazistiske og høyreekstreme miljøer var i ferd med å slå rot i lokalsamfunnet. Etter en nynazistisk konsert på et grendehus i Hokksund, reagerte innbyggere, politikere og skoler for å drive dette miljøet ut av kommunen. Folkeaksjonen «Øvre Eiker viser ansikt» ble dannet, og innbyggerne stod samlet i kampen mot nynazisme.

Innsatsen førte til gode resultater, men det å jobbe mot høyreekstremisme og for toleranse krever en kontinuerlig innsats. Øvre Eiker kommune jobber derfor målrettet og langsiktig for å skape et tolerant samfunn uten ekskludering. Dette gjør de gjennom å forbedre oppvekstmiljøet for ungdommene og gi dem kunnskap om demokratiske prosesser og toleranse. Toleransereiser til Tyskland for 10. trinns-elever er et fast innslag. Gruppeutvekslinger finansiert av Erasmus+: Aktiv Ungdom er også en del av dette helhetlige arbeidet. Gjennom å få delta i internasjonale opplevelser blir ungdommene mer åpne for andre kulturer og levesett.

Jern er fellesnevner

Øvre Eiker kommune fant partnerne til dette prosjektet gjennom et nettverk de er del av. Alle partnerne har en eller annen form for tilknytning til jern og jernindustri, og de er derfor med i nettverket “Ring of European Cities of Iron Works”.

Øvre Eiker har sin jernhistorie fra Hassel Jernværk, et tidligere jernverk i Skotselv. Jernverket, som var i drift fra 1649 til 1870-tallet, er et av Norges eldste jernverk. Ivano Frankivsk er en by med mange smedkunstnere, og de arrangerer store smedkunstfestivaler. I Campdevanol jobber fremdeles 60% av de som sysselsatt i jernindustrien.

Medlemmene i dette nettverket møtes årlig, og det var på et av disse møtene av det ble avgjort at man skulle fokusere mer på ungdom og demokratisk deltakelse. De tre prosjektpartnerne gikk derfor sammen om å søke støtte til dette prosjektet.

Spennende opphold i Norge

Den første gruppeutvekslingen ble gjennomført i Øvre Eiker, hvor ungdommene bodde på en campingplass. Dagene var fylt med varierte og meningsfylte aktiviteter. I tillegg til en rekke icebreakers og energizers som skulle gjøre ungdommene bedre kjent, fikk de oppgaver knyttet til temaene. Hovedtemaet i gruppeoppgavene de jobbet med i Øvre Eiker, var knyttet til etikk og korrupsjon. Gruppene fikk ulike problemstillinger som dannet grunnlaget for etisk refleksjon.

Det ble også tid til sightseeing i området. Deltakerne fikk blant annet bestige verdens største hoppbakke i Vikersund og fikk se “Jernringen” i Skotselv. Deretter var det tid for en privatkonsert på biblioteket og besøk på gården til en av de norske deltakerne.

I løpet av gårdsbesøket fikk deltakerne prøve seg på melkespannkasting, pil og bue og blikkbokskasting.

Mot slutten av oppholdet gikk turen til Oslo. Her hadde de møte med Transparency International, omvisning på Stortinget med parlamentsmedlem Per Olaf Lundteigen og møte med Marianne Borgen, ordføreren i Oslo. En av deltakerne fikk til og med prøve ordførerkjedet. Ungdommene hadde forberedt seg godt, og stilte relevante spørsmål til de de møtte. I tillegg ble det tid til å se slottet og besøke Vigelandsparken.

På ordførerens kontor i Oslo

Dagen etter var det forberedelser til kveldsarrangementet på rådhuset i Øvre Eiker for å presentere prosjektet og resultatet av det de hadde diskutert. Alle ungdommene hadde laget presentasjoner som gikk på etiske dilemmaer. Over hundre stykker var til stede i festsalen på rådhuset: Foreldre, kommunalt ansatte, politikere og presse. Arrangementet ble også livestreamet på Facebook, slik at deltakere i Spania og Ukraina kunne få det med seg.

Gjensyn i Spania

Et par måneder senere møttes ungdommene igjen i Spania. Programmet var i hovedsak bygd opp på samme måte som i Øvre Eiker. Hovedtemaet i oppgavene de jobbet med i Campdevanol, var likestilling og menneskerettigheter i ulike sammenhenger. Det var også lagt opp til diverse utflukter i nærområdet og en rekke ulike aktiviteter. En dag i Barcelona sto også programmet. Avslutningsvis var det en stor samling der ukas arbeid ble presentert, i tillegg til en avslutning på hele utvekslingsprosjektet.

Mer positivt syn på demokrati

Formålet med prosjektet var at ungdommene skulle lære mer om viktigheten av å være involvert i samfunnet. I løpet av gruppeutvekslingene diskuterte ungdommene deltakelse og hvordan de kan bli hørt. Gjennom aktivitetene de var med på fikk de bedre evne til å reflektere, få en større forståelse av hva det vil si og delta og hvorfor det er viktig. De fikk også mer kunnskap om andre kulturer og politiske systemer. Deltakerne har lært om både ulikheter og likheter i hvordan ungdom er engasjert i demokratiske prosesser i de tre landene. 

Den ene deltakeren fra Ukraina fortalte etter oppholdet at hun har mange nye ideer til hva hun ønsker å gjennomføre i hjemlandet. Det var særlig møtet ordføreren i Oslo som satte spor. Hun har nå fått et mer positivt syn på hva demokrati er, og i fremtiden vil hun bli politiker for bidra til å endre det politiske systemet i hjemlandet.

Hele gjengen samlet!