Musikk mot mobbing

Ungdommene på gruppeutvekslingen fremfører egenkomponerte sanger.

Sted: Nedre Eiker, Norge
Støtteordning: Gruppeutveksling
Beløp: 11 190 euro

Ungdomshuset i Mjøndalen fikk støtte til en gruppeutveksling med mobbing og musikk som tema. Deltakerne var fra Norge, Nederland, Litauen og Finland.

20 ungdommer mellom 14 og 18 år fra Norge, Litauen, Finland og Nederland tilbragte fem dager på ungdomshuset Down Under i Mjøndalen.

Mange barn og unge mobbes. Det fører ofte til psykiske plager og lidelser, og konsekvensene kan vare langt ut i voksenlivet.

Det var deltakerne selv som valgte mobbing som tema for gruppeutvekslingen. De kom fram til at de ønsket å få en bedre forståelse av mobbing og hvordan det påvirker dem. Valget falt på musikk som verktøy for å oppnå dette, og det ga dem også muligheten til å utvikle musikkferdighetene sine og å være kreative på tvers av land og kulturer ved at de lagde og spilte musikk sammen.

Sammensveiset gjeng

Deltakerne hadde veldig forskjellig bakgrunn, og ungdomsarbeiderne som organiserte prosjektet ble overrasket over hvor godt de gikk overens. Til tross for ulik erfaring og musikksmak klarte de å jobbe som et team. I løpet av uken ble gruppen veldig sammensveiset og viste støtte og omsorg for hverandre.

Gjennom å samarbeide om å lage musikk, forstod ungdommene hvor viktig det er å akseptere hverandre, til tross for likheter og ulikheter. De lærte om hverandres kulturer og fikk et utvidet verdensbilde, samtidig som de fikk mer selvtillit i å bruke fremmede språk. De lærte også om musikktrender, festivaler og karrieremuligheter i europeiske land. Ferdigheter som å uttrykke seg, samarbeide med andre, lese følelser, skape god dialog, kreativitet og kritisk tenkning ble også forbedret i løpet av utvekslingen. Gjennom å dele erfaringer har deltakerne fått mer styrke til å takle mobbing og er mer interesserte i å bli aktive samfunnsborgere.

Stolte og fornøyde deltakere etter avslutningskonserten

Avsluttet gruppeutvekslingen med konsert  

Ungdommene hadde en uforglemmelig, men travel uke. De hadde musikkworkshop, evalueringsmøter og kvelder der de presenterte mat og tradisjoner fra hjemlandene sine. De brukte ikke-formelle læringsmetoder som gruppearbeid, diskusjoner, utendørsaktiviteter, teaterforestillinger og teambuilding.

Uken i Mjøndalen endte med en konsert for lokalbefolkningen. Alle gruppene fremførte selvkomponerte sanger med mobbing som tema. Gjennom musikk sendte ungdommene en klar beskjed om at de ønsker å bekjempe mobbing.

Mer informasjon om prosjektet