Sammen mot ungdomsledighet

Ungdomsarbeidere fra fotballklubber samlet til kurs

Sted: Oslo, Norge
Støtteordning: Opplæring for ungdomsarbeidere
Beløp: 12 202 euro

Gjennom støtteordningen opplæring for ungdomsarbeidere fikk Vålerenga Fotball prosjektmidler til å samle ungdomsarbeidere fra europeiske fotballklubber for å utveksle erfaringer rundt arbeidstrening for utsatt ungdom.

Prosjektet bestod at et 5-dagers seminar i Oslo for 18 ungdomsarbeidere fra fotballklubbene Vålerenga, Tottenham, Everton, Fulham FC, Rangers FC, Greenock Morton FC, Feyennoord og Vitesse.

Ønsket å utveksle erfaringer med andre fotballklubber

Vålerenga Fotball har jobbet med arbeidsledig ungdom i over ti år. Gjennom det sosiale prosjektet «Jobbsjansen» har de kurset rundt 300 ungdommer. I «Jobbsjansen» får ungdommene jobberfaring hos en av Vålerenga Fotballs samarbeidspartnere, i tillegg til at de jobber med aktivisering av barn og ungdom i fotballklubben. 70 prosent av ungdommene har klart å komme seg ut i jobb etter endt kurs, og flere har også valgt å gå tilbake til skolebenken for å fullføre videregående skole eller har påbegynt høyere utdanning.

Vålerenga fotball søkte derfor om støtte til å invitere andre europeiske fotballklubber som også jobber med arbeidstrening for ungdom. Klubbene har ulike tilnærminger til hvordan de hjelper ungdommer ut i jobb, men felles for alle klubbene, er at en stor prosentandel av ungdommene som deltar i programmene kommer seg ut i arbeidslivet og i fast jobb etter at de er ferdig med kurset. De ønsket derfor å utveksle erfaringer og god praksis med hverandre.

Fotball som verktøy for å løse samfunnsutfordringer

Fotball kan være positivt for personen som deltar. I fotball må man takle både seire og tap, løse problemer og forholde seg til regler. Man kan få bedre selvtillit og lærer om god lagånd og fair play. Men fotball blir også brukt som metode for å skape en mer positiv samfunnsutvikling. Fotball kan bidra til å takle rasisme, gi positive rolle-modeller eller å løse helseutfordringer i befolkningen. Dersom fotball blir brukt strategisk kan de bidra til positiv sosial endring i lokalsamfunn og på europeisk nivå. Det er dette klubbene i Scoring for Jobs-prosjektet jobber med.

Ny inspirasjon til fremtidige prosjekter

I løpet av seminaret fikk deltakerne delt erfaringer og vist frem hvilke metoder de bruker. De har fått inspirasjon til oppfølgingsaktiviteter og blitt kjent med ungdomsarbeidere i andre fotballklubber.
I løpet av kurset ble de kjent med mange driver med liknende prosjekter, og som de kan gjennomføre nye prosjekter med. Flere av deltakerne ønsker nå å skape nye, internasjonale prosjekter innenfor temaet ungdomsledighet.

Ungdomsarbeidere fra fotballklubber diskuterer hvordan de best kan sørge for at flere ungdommer kommer seg ut i arbeidslivet

Praktisk og interaktivt seminar

I løpet av seminaret hadde de presentasjoner, diskusjoner, praktiske oppgaver og andre aktiviteter. De hadde blant annet en workshop om arbeidstrening, var på studiebesøk og fikk opplæring i hvordan man veileder arbeidsledig ungdom. Deltakerne fikk også konkrete tips om hvordan de kan forbedre arbeidet. Alle ideene ble samlet i en manual slik at man kan benytte seg av dem i fremtiden eller dele med kolleger.