Skreddersydd jobbhospitering

Sted: Norge og Romania
Støtteordning: Opplæring for ungdomsarbeidere
Beløp: 2 234 euro

Norsensus Mediaforum fra Norge og Fundatia Danis fra Romania fikk støtte til å sende en ansatt hver til å hospitere i hverandres organisasjoner i 1,5 uker. I løpet av oppholdene fikk de se hvordan organisasjonene jobber med ungdom og lærte nye metoder som de kan ta med hjem i videre arbeid med ungdommer.

Ønsket å lære av hverandre

De to prosjektpartnerne møttes første gang gjennom et Erasmus+-kurs i Budapest i 2014. Felles interesser gjorde at de to organisasjonene utviklet et tett samarbeid: Begge organisasjonene jobber med de samme målgruppene, og de fokuserer særlig på at ungdommer med ulike og mange utfordringer skal komme seg inn på arbeidsmarkedet. De jobber for at de unge skal bli mer aktive i samfunnet og utvikle seg personlig og profesjonelt. De gir også opplæring slik at ungdommene kan starte egne sosiale og frivillige tiltak eller bedrifter.

Gjennom prosjektene de har gjennomført i lag har de erfart at de har mye å lære av hverandre. Norsensus Mediaforum er en ideell medieorganisasjon som jobber innen media og kommunikasjon. De har kunnskap som kan hjelpe Fundatia Danis med å videreutvikle eksisterende programmer og utvikle nye tematiske områder som digitale mediaferdigheter, innsamling av midler, strategisk kommunikasjon og frivillig arbeid. Norsensus Mediaforum, på den andre hånden, kunne lære mye av den rumenske samarbeidspartneren om sosialt entreprenørskap, innovative utdanningsprogrammer og nye metoder for å sørge for at ungdommer blir mer attraktive i arbeidsmarkedet.

Nye metoder og ny inspirasjon fører til bedre ungdomsarbeid

Da de begynte å diskutere ideen om å søke om et hospiteringsprosjekt identifiserte de et sett med utfordringer som de ønsket å fokusere på: Det er vanskeligere for ungdommer å finne sin plass i et arbeidsmarked som krever høyere og høyere nivå av digitale ferdigheter, samtidig som man er mer fleksibel og tilpasningsdyktig. Ungdom må også engasjere seg i og bidra til å endre lokalsamfunnet, og tilpasse seg endringer og de nye sosiale utfordringene som migrasjon, teknologi, demografiske endringer, klimaendringer og politiske og økonomisk usikkerhet skaper.

Med dette som bakteppe ønsket de at ungdomsarbeidere i de to organisasjonene skulle bli bedre rustet til å støtte ungdommer i å svare på disse utfordringene. Nye metoder og digitale redskaper ville gjøre de ansatte bedre rustet til å utvikle nye og spennende prosjekter og aktiviteter for ungdommer. Etter å ha reflektert over behovene satte de seg ned og identifiserte metoder, redskaper, ekspertise og erfaringer fra tidligere prosjekter som de kunne dele med hverandre.

Tettpakkede program i Romania og Norge

Først dro ungdomsarbeideren fra Norge til Cluj Napoca i Romania i 12 dager. I Romania var det fokus på å utvikle nye prosjektideer på mediekunnskap og entreprenørskap for ungdommer, og å lære å tilby workshop innenfor disse temaene. De planla også et felles arrangement og en workshop i lag. Det ble også besøk hos lokale organisasjoner og universitet for å lære mer om hvordan de jobber med ungdommer.

Et par uker senere kom den ansatte fra Romania til Norge. I løpet av et 10-dager langt opphold deltok den rumenske hospitanten på Arendalsuken, møtte relevante aktører i Bergen og fikk sett hvordan Norsensus praktisk gjennomfører arrangementer i Oslo. I tillegg fikk hun opplæring i kamerabruk, slik at de i større grad kan utvikle interaktive videoer og animasjoner til bruk i opplæring i Romania.

Workshop i Oslo

Noterte ned nye ideer i en digital læringsdagbok

For å sørge for mest mulig utbytte av hospiteringen var det også satt av tid til daglig refleksjon på hva man hadde lært i løpet av dagen. Gode ideer og god praksis ble notert ned. På slutten av hvert av oppholdene evaluerte også de involverte hva læringen har vært, metodene som ble brukt og snakket om ideer som de kan ta med tilbake for å forbedre ungdomsarbeidet.

Forberedelser til felles arrangement

Relevant opplæring

Etter hospiteringen har de to ungdomsarbeiderne lært seg nye redskaper og metoder som de kan bruke i videre arbeid med ungdommer. I tillegg har de nye perspektiver og fått ny kunnskap om ungdomsarbeid og sivilt samfunn i de to landene. Ny læring og faglig påfyll har gitt motivasjon til å forbedre ungdomsarbeidet.

De nye metodene kommer også organisasjonene de jobber for til gode. De ansatte som deltok kommer tilbake til organisasjonene med nye kontakter og mer kapasitet og selvtillit til å utvikle nye aktiviteter for ungdommene. De to ansatte har også fått et bredere og mer interkulturelt perspektiv som de kan ta med seg i fremtidige prosjekter.
Fordelen med denne type aktivitet er at prosjektet og programmet er lagt opp etter behovene til organisasjonene som deltar, de ansatte og ungdommene som de ansatte jobber med. Ungdomsarbeiderne som deltok var med helt fra begynnelsen i å utvikle prosjektet og søknaden, og da får man et prosjekt som er relevant.

Etter hektiske jobbdager ble det også tid til å utforske rumensk kultur og lokale musikkfestivaler