Lærte å skrive bedre prosjektsøknader

Døve ungdomsarbeidere på kurs.

Sted: Ål i Hallingdal, Norge
Støtteordning: Opplæring for ungdomsarbeidere
Beløp: 25 877 euro

Hørselshemmede ungdomsarbeidere fra åtte europeiske land var på et firedagers seminar i Ål i Hallingdal for å bli bedre til å skrive prosjektsøknader.

Folkehøyskole for døve

Seminaret ble holdt på Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve, Norges eneste folkehøyskole for døve. Fasilitetene lå dermed til rette for at opplæringen skulle bli så optimal som mulig for de hørselshemmede deltakerne fra ungdomsorganisasjoner over hele Europa.

Søknadsskriving og prosjektledelse

Morsmålet til de døve er tegnspråk, så norsk og engelsk skriftspråk er fremmedspråk for dem. Mange døve har også problemer med å lese og skrive, så det der derfor ekstra vanskelig for denne gruppen å skrive en prosjektsøknad.

For å gjøre søknadsskrivingen mer overkommelig, lærte seminardeltakerne mer om både prosjektledelse og hvordan de kan skrive en god Erasmus+: Aktiv Ungdom-søknad.

Organisasjonene som står bak seminaret håper at enda flere ungdomsorganisasjoner for døve skal benytte seg av mulighetene som finnes i Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet.

Hvordan skrive en god prosjektsøknad.

Lærerikt kurs til tross for kommunikasjonsproblemer

For mange av deltakerne var det første gang de var med på denne typen kurs i utlandet, og de fleste syntes det var veldig lærerikt. I løpet av de fire dagene delte de god praksis, løsninger og kunnskap seg imellom, og det var positivt at opplæringen foregikk på tegnspråk.

Til tross for at alt foregikk på tegnspråk, var kommunikasjon den største utfordringen for deltakerne. Som hørende tenker du kanskje at dette er rart, men som døv vet du at tegnspråkene i forskjellige land er forskjellige akkurat som muntlige språk. Det finnes ikke et felles internasjonalt tegnspråk, så deltakerne brukte et forenklet språk kalt International Sign. Ikke alle deltakerne behersket dette like bra, så ved å ta seg god tid, bruke kroppsspråk og hjelpe hverandre klarte de å gjøre seg forstått. Mange ble flinkere i International Sign og lærte seg å kommunisere med døve fra andre land.

Prosjektutvikling stod på programmet.

Utarbeidet konkrete prosjektplaner

Kurset var basert på ikke-formelle metoder og deltakernes aktive deltakelse. Programmet var lagt opp med varierte bolker og mye samarbeid i grupper.

I løpet av kurset valgte deltakerne en prosjektidé eller et tema som de ønsket å arbeide videre med, og de fikk en rekke tips og ideer både av kurslederen og av hverandre. Sånn ble det lettere for dem å gjennomføre prosjektideene når de kom hjem. Flere av kursdeltakerne har nå søkt om støtte fra Erasmus+ og nasjonale støtteordninger. Blant annet har deltakere fra Norge, Sverige, Finland og Serbia fått innvilget midler og er nå i gang med oppfølgingsprosjekter som dramacamp, seminarer og kurs for unge døve.