Nordiske ungdommer mot hatprat

Sted: Sola, Norge
Støtteordning: Ungdomspolitiske møter
Beløp: 23 930 euro

Engasjerte, nordiske ungdommer var på seminar og lærte om hatprat og hvordan de kan lage motsvar til hatefulle ytringer. De presenterte et felles budskap og anbefalinger om hatprat til nordiske politikere og eksperter.

Seminaret var et ungdomspolitisk møte og ble arrangert i forbindelse med Stopp hatprat-kampanjen, en ungdomskampanje for menneskerettigheter og mot hatprat på nett. Møtet foregikk i dagene før en nordisk konferanse om hatefulle ytringer, arrangert av Nordisk ministerråd og Barne- og likestillingsdepartementet. Halvparten av de unge seminardeltakerne var også med på konferansen og fikk blant annet møte daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Ungdommer fra hele Norden deltok på seminaret.

Hatprat er et demokratisk problem

Hatprat er tekster, ord, bilder og symboler som blir brukt til å spre hat, trusler og oppfordre til vold mot en person eller gruppe basert på deres antatte eller reelle gruppetilhørighet. Hatprat er et menneskerettighetsproblem som påvirker unge basert på deres identitet: etnisitet, religion, seksualitet, kjønnsidentitet og/eller funksjonsnedsettelse. Hatprat kan føre til at unge blir ekskludert fra samfunnsdebatten. Dette svekker demokratiet på sikt, og derfor må politikerne handle. Disse handlingene må være basert på de unges behov, erfaringer og meninger. Norges Handikapforbund Oslo organiserte dette prosjektet for å få i stand en dialog mellom ungdommer og politikere for å utveksle ideer og erfaringer.

Lærte å komme med motsvar

40 nordiske deltakere mellom 16 og 26 år var med på seminaret. Alle var allerede aktive i ungdomsorganisasjoner, ungdomsråd og ungdomspartier. I løpet av seminaret og konferansen fikk de mer kunnskap om hatprat og hvordan man kan stå imot og gi motsvar til de som sprer hat. Samtidig fikk de se og oppleve at det er mulig å nå fram med viktige budskap til de som bestemmer.

Deltakerne lager motsvar til hatefulle ytringer.

Møtte statsråden

I løpet av dagene de var samlet lærte deltakerne først om hva hatprat og motsvar er, diskuterte og jobbet i grupper. Deretter utarbeidet de gode motsvar til hatprat, basert på en håndbok fra Europarådet.

To av deltakerne skrev et Si ;D-innlegg i Aftenposten, der de kom med en klar oppfordring til Solveig Horne om å ta hatet på alvor.

Deltakerne lagde også små videoer, og noen av dem lagde en motsvar-tegneserie som skal publiseres i et norsk magasin.

De fikk også møte daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Dette møtet ble dekket i store, nasjonale medier, blant annet på Dagsrevyen. De hadde også en lengre debatt med den politiske rådgiveren til statsråden.

Etter seminaret deltok halvparten av deltakerne på selve konferansen. Der presenterte de budskapet og motsvarene de hadde laget til hele forsamlingen. Blant annet viste de en egen video med et tydelig budskap til politikerne som var til stede.

Fatema er en av deltakerne som skrev et innlegg i Aftenposten.

MER INFORMASJON OM PROSJEKTET:

SØK STØTTE TIL DITT PROSJEKT: