Kulturutveksling mellom Norge og Polen

Sted: Norge og Polen
Støtteordning: Gruppeutveksling
Beløp: 25 898 euro

I sommer har ungdommer fra Norge og Polen besøkt hverandre og utvekslet erfaringer om hva som er kultur for dem, og hvordan de kan være med å påvirke kulturtilbudet i sitt lokalsamfunn. Når høsten setter inn kan de se tilbake på to uker fulle av nye opplevelser, vennskap og minner for livet.

Sammen med fylkeskommunen har Ungdomspanelet i Møre og Romsdal søkt om og mottatt nesten 260 000 kroner til et gruppeutvekslingsprosjekt gjennom Erasmus+ ungdom. De samarbeider med den internasjonale prosjektorganisasjonen INPRO i Polen, og prosjektet inneholdt to utvekslingsreiser for ungdommer i begge land – først i Norge og så i Polen.

- Vi fikk INPRO anbefalt da vi lette i nettverket til fylkeskommunen etter partnere å samarbeide med, sier UNG-koordinator i Møre og Romsdal fylkeskommune, Åse Helene Stenerud. Hun har vært med på prosjektet hele veien. - INPRO er godt vant med Erasmus+-prosjekter, så vi var heldige med det.

Målet med prosjektet var å inspirere og lære av hverandre, særlig innen metoder for ungdomsmedvirkning og hvordan man kan påvirke lokale kulturtilbud der man bor. Ungdommene ble godt kjent med hverandre og har lært om hverandres kultur og språk, og på denne måten har de også blitt bedre kjent med seg selv og sin egen kultur.

Den første utvekslingen fant sted i Norge, med 11 ungdommer fra Polen på besøk. Det var et tettpakket program de norske deltakerne hadde planlagt for sine besøkende, med besøk til Romsdalsmuseet, konsert i Kristiansund, presentasjon av masteroppgave om ungdomsmedvirkning, og høydepunktet(!): Turen opp den populære turistattraksjonen Rampestreken i Rauma kommune.

Da utvekslingen var over var nye vennskapsbånd knyttet, og det var mange inntrykk å fordøye. Heldigvis fikk ungdommene god tid til å prosessere og reflektere over det de hadde opplevd, både ved hjelp av verktøyet Youthpass, og ved hjelp av egne evalueringsmetoder. Dette er noe av det som gjør gruppeutvekslingen til noe mer enn bare en ferietur – deltakerne får virkelig ta innover seg alt de lærer og opplever underveis.

I august gikk ferden til Polen, nærmere bestemt Rzeszow, som ligger sør-øst i landet. Reisen var lang, med både fly, tog og buss, men gjensynet var gledelig da de endelig kom fram. Det var også alvorspreget å befinne seg øst i Polen, like ved grensa til Ukraina. UNG-koordinator Stenerud forteller at det var interessant å snakke med de polske deltakerne om hvordan det er å være nabo til et land i krig.

Vel hjemme igjen reflekterer hun over utvekslingen. Hun forteller at ungdomspanelet kanskje kunne hatt mer nytte av å møte ungdom som tilhørte et ungdomsråd i et annet land. Likevel ble det en viktig erfaring for de norske ungdommene å lære at ikke alle er like privilegerte. Ikke alle land har ungdomsråd.

Ungdommene fikk uansett mye glede av å vise hverandre kulturen og hjemstedet sitt. De opplevde det som positivt at det var mye fokus på morsomme aktiviteter heller enn klasseromsundervisning. Dessuten oppdaget de hvor bredt kulturbegrepet kan favne, og hvordan kultur kan være mye – både i Norge og i Polen.

Til Møre og Romsdal fylkekommune sier nestleder i ungdomspanelet Niels Leenders: - Vi har lært mye om polsk kultur og historie, og brukt tid med en fantastisk gjeng polske ungdommer. Det har blitt minner for livet!

Om prosjektprosessen sier hun at de involverte ungdommene i alle faser – både i planlegging, fastsettelse av programmet, og i gjennomføringen. Likevel kunne dette være utfordrende med en gruppe som i utgangspunktet samles en gang i måneden, og vanligvis bor langt fra hverandre.

Da søknaden skulle skrives opplevde de dessuten EUs søknadsskjema som ganske voldsomt. Heldigvis fikk de hjelp av Cecilia Lillthors fra internasjonal avdeling i fylkeskommunen – og hun hadde vært på kurs i regi av Erasmus+.

– Hun syntes søknadsskrivingen var enkel etter deltakelsen i kurset Appetiser. Hun kunne benytte kompetanse og maler hun hadde fått gjennom kurset.

Om veien videre sier hun at de ser for seg å ha et prosjekt eller en utveksling annethvert år. I år har det blitt tre prosjekter de skal være med på, og det kan være både intenst, slitsomt og ta mye tid. Likevel ser hun merverdien disse prosjektene gir ungdommene. – Det er kjempenyttig å møte ungdommer de vanligvis ikke møter. Og de lærer mye - de kommer jo rett inn i politikken etterpå!

Tips: Du kan lese mer om utvekslingene i Norge og Polen på Møre og Romsdal fylkeskommune sine nettsider.