Større tro på fremtiden

Sted: Oslo, Norge
Støtteordning: Frivillig arbeid

I 2018 til 2019 er Irina Georgiana Stroia fra Romania frivillig i KFUK-KFUM Global i Oslo.

I KFUK-KFUM Global skal hun være med å øke bevisstheten hos ungdom i Norge rundt de urettferdighetene ungdom i andre land opplever. Hun skal også tilrettelegge for at ungdom skal være solidariske med hverandre.

Da Irina var ferdig med en mastergraden i internasjonal miljø- og energirett, fikk hun lyst til å gjøre noe helt annet. Hun ønsket å jobbe i en organisasjon der visjonen var å forandre verden. I løpet av studiene traff hun flere som hadde vært i utlandet gjennom EU-programmet for frivillig arbeid. Ikke lenge etter at hun selv begynte å se etter et prosjekt som virket spennende, fant hun den perfekte muligheten hos KFUK-KFUM Global.

Tro på seg selv

Livet forandret seg fullstendig etter at Irina begynte å jobbe frivillig. Selv om hun har en god del erfaring fra tidligere jobb og studier, så har hun vokst masse både personlig og profesjonelt. I begynnelsen av prosjektet var hun sjenert, redd for å mislykkes og tvilte på seg selv hele tiden. Men kollegaene så potensialet hennes og hjalp henne å se det selv også, sånn at hun ble bevisst alt det hun har å bidra med.

Håp for fremtiden

Irina har også fått mer tro på at hun og andre mennesker kan utgjøre en positiv forskjell i verden! Gjennom KFUK-KFUM Global har hun selv sett hvordan man kan påvirke politikk på nasjonalt og internasjonalt nivå når man står sammen med andre engasjerte folk og har et nettverk rundt seg. Nå er hun politisk aktiv sammen med andre ungdom i KFUK-KFUM Globals politiske utvalg for klimarettferdighet og demokratiske rettigheter.

Det var alltid en drøm å jobbe i en ideell organisasjon, men Irina trodde ikke at hun var flink nok. Et par måneder i KFUK-KFUM Global endret det! Nå er hun fast bestemt på å finne en jobb med mening i en ideell organisasjon og har lyst til å bli en del av et større nettverk av fredsarbeidere og «change makers».

Anbefaler frivillig arbeid

Irina anbefaler helhjertet deg som er ung å jobbe frivillig. Det gir deg relevant arbeidserfaring og kan virkelig hjelpe deg å finne ut av hva du har lyst til å jobbe med senere i livet.

Fredskonferanse i Palestina

Den største opplevelsen var å reise til Israel og Palestina og se med egne øyne hva konflikten der gjør med menneskene og landene. Irina var en del av delegasjonen fra Norge for å delta på en fredskonferanse som KFUK-KFUM Palestina arrangerte i samarbeid med sine søsterorganisasjoner, FN og andre NGO-er. I løpet av konferansen besøkte de ulike byer og bosettinger der de så grusomhetene som skjer nå i det 21. århundret – det gjorde virkelig et uslettelig inntrykk.

Aldri kjedelig

Ingen uker har vært like, for arbeidsoppgavene følger ulike arrangementer og kampanjer. Irina synes at det beste med å jobbe frivillig er kombinasjonen av kontorjobb og praktiske oppgaver. På kontoret tilrettelegger hun for gruppeutvekslinger og jobber med sosiale medier. Det praktiske arbeidet er variert og kan være alt fra å reise på fredskonferanse i Ramallah, lage julemarked med produkter fra KFUK Palestina eller arrangere en ungdomsdebatt om klima til å lage podcast om kvinners rettigheter. Irina har jobbet som journalist tidligere, og hennes erfaringer var derfor gull verd i arbeidet med podcasten!

Tilhørighet

KFUK-KFUM Global tok imot Irina med åpne armer, og hun ble raskt en del av den globale «familien» som de kaller seg. Med kollegaer fra hele verden er miljøet mangfoldig og inkluderene, og Irina føler at hun er en viktig brikke i puslespillet. Å jobbe med dem har vært det mest givene hun noensinne har gjort, og hun ville ikke ha forandret på noe som helst.

Mer informasjon om prosjektet