Dro til Armenia for å lære om ungdomsarbeid

Ungdomsarbeidere på studietur i Armenia

Sted: Jerevan, Armenia
Støtteordning: Opplæring for ungdomsarbeidere
Beløp: 19 078 euro

Ungdomsarbeiderne på Kåfjord frivilligsentral dro på studietur til Armenia for å lære mer om ungdomsarbeid og for å utveksle erfaringer om interkulturell læring og arbeid med minoriteter. Prosjektet fikk støtte av Erasmus+: Aktiv Ungdom gjennom ordningen opplæring for ungdomsarbeidere.

26 ungdomsarbeidere fra Armenia, Georgia, Russland, Frankrike, Luxemburg og Norge deltok på studieturen, som hadde fokus på utdanning, sosiale muligheter og rettigheter for unge.

Deltakerne ønsket å lære mer om interkulturell læring, ungdomsorganisasjoner og ungdomsarbeid i Armenia, i tillegg til hvilken ungdomspolitikk som er utviklet for minoriteter i landet.

Formålet med prosjektet var å skape en møtearena for ungdomsarbeidere fra organisasjoner som jobber med minoriteters rettigheter. Gjennom en studietur skulle deltakerne utveksle erfaringer og kompetanse om ungdomsarbeid. Armenia ble valgt som destinasjon fordi landet har mange minoritetsgrupper og nyankomne flyktninger.

Prosjektideen og samarbeidet oppstod på et kontaktseminar arrangert av Erasmus+: Aktiv Ungdom i Portugal i juni 2016. Her møtte Tania Lopez fra Kåfjord frivilligsentral en fransk organisasjon som også jobber for et mer inkluderende samfunn og inkludering av unge som har begrensede muligheter. Ideen om å lage et prosjekt som fremmer interkulturell dialog og inkludering oppstod, og de lagde en prosjektskisse og prosjektavtale. Da de kom hjem, begynte arbeidet med å identifisere flere partnere og å lage program for studieturen. De sendte inn søknad et par måneder sendere og fikk innvilget støtte til prosjektet som de kalte “Celebrate diversity, practice acceptance».

Inspirasjon til videre arbeid med minoriteter

I løpet av en uke i Armenia ble ungdomsarbeiderne godt kjent med minoritetsforholdene i det lille landet i Kaukasus. De fikk innblikk i sosiale forhold og kunne trekke paralleller til egne land og lokalsamfunn. Nye perspektiver og kunnskap om inkludering og integrering av minoriteter og innvandrere i de seks landene var også med i bagasjen hjem.

Deltakerne fikk inspirasjon og ideer til videre arbeid for ungdom i lokale og internasjonale prosjekter, og de lærte mer om initiativer både i Armenia og i de andre landene i prosjektet. Deltakerne ble godt kjent i løpet av studieturen, og mange har lyst til å lage flere prosjekter med samme tema.

Armenia er en stat i Kaukasus, og ligger mellom Svartehavet og Kaspihavet.

Diskusjon om ungdomsarbeid med lokale organisasjoner

I løpet av studieturen besøkte ungdomsarbeiderne det armenske departementet for minoritets- og religionssaker, en menneskerettighetsorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT), et flyktningesenter og en assyrisk landsby. Assyrerne er den tredje største etniske minoriteten i Armenia. De møtte også ungdomsrepresentanter fra den religiøse minoritetsgruppen Jesidi.

Det var spennende å få høre mer om arbeidet disse organisasjonene gjør få presentert eksempler på forskjellige metoder som blir brukt og å få diskutert hvilken rolle unge har i den interkulturelle dialogen.

Besøk hos religiøse minoriteter i Armenia