Lyst på en interessant og fleksibel deltidsjobb?

Vi i Erasmus+ ungdom mottar et par hundre søknader i året, fordelt over tre søknadsrunder. Vi leter nå etter 12-14 eksterne assessorer som kan vurdere disse søknadene for oss. I tillegg kan det bli aktuelt å vurdere sluttrapporter. Du vil så klart få opplæring. Du gjennomfører arbeidet elektronisk på egen PC, og du kan dermed utføre jobben fra hytta, fra sofaen eller fra hvor du ønsker.

Krav til kvalifikasjoner: 

  • Kjennskap til Erasmus+-programmet 
  • Kjennskap til ungdomsfeltet generelt 
  • God skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk 
  • Kapasitet til å gjennomføre 8-20 søknadsvurderinger à 3-6 timer i løpet av en 3 ukers-periode tre ganger i året, og til å vurdere enkelte sluttrapporter i løpet av året   

Ønskede kvalifikasjoner:  

  • God kjennskap til ungdomsfeltet i Norge, herunder ungdomsorganisasjoner, kommunalt arbeid for ungdom og ungdomskultur generelt 
  • Kjennskap til internasjonalt samarbeid, arbeid med interkulturell forståelse og arrangering av utvekslingsopphold 

Oppdraget honoreres på timesbasis etter statens veiledende satser for møtegodtgjørelse (NOK 499,- per time i 2022). 

Søknadsfristen er 1. november 2022.

Les mer om utlysningen her (ekstern lenke)