Søk støtte direkte fra EU

Du kan søke om støtte fra EU-kommisjonen direkte til samarbeid med land utenfor Europa, til europeiske nettverk av ungdomsorganisasjoner og til idrettsarrangement. Gjennom disse ordningene kan du få støtte til litt andre type prosjekter enn gjennom de desentraliserte midlene som vi i Erasmus+ ungdom forvalter. I noen ordninger er det også mulig å samarbeide med andre regioner. Den norske regjeringen har en strategi som understreker at det er ønskelig at flere norske aktører benytter seg av slike sentraliserte utlysninger.

Se oversikt over de sentraliserte utlysningene her:

Capacity-building for youth

 • Denne støtteordningen skal bidra til å styrke og øke effekten av internasjonalt samarbeid. Du kan søke om støtte til å utvikle ungdomspolitikk, fremme ikke-formell læring og øke kapasiteten til organisasjoner som arbeider med dette. Du kan samarbeide med land i den vestlige delen av Balkan, naboland i øst, og landene sør for Middelhavet. Du må ha med minst 3 andre partnere, og du kan søke om opp til 300.000 euro.
 • Søknadsfrist: 6. mars 2024 kl. 17:00
 • Informasjonsmøte: 12. desember 2023 (påmelding innen 8. desember)
 • Les mer her

European Youth Together

Capacity building for sports

 • Søk om støtte til samarbeidsprosjekter innenfor idrett med organisasjoner i land på Balkan (region 1). Prosjektene skal bidra til personlig utvikling og bygge bedre samfunn. Du kan få støtte til nettverk, deling av praksis, idrettsaktiviteter, utvikling av nye metoder og bevisstgjøring. Du kan søke om opp til 200.000 euro. Samarbeidet må bestå av 4 partnere fra 3 land.
 • Søknadsfrist: 5. mars 2024 kl. 17:00
 • Informasjonsmøte 30. januar 2024
 • Les mer her

Non-for-profit European Sport Events

 • Søk om støtte til idrettsarrangement med en europeisk dimensjon. Prioriteringer er frivillig arbeid, inkludering og ikke-diskriminering. Du kan kun samarbeide med programlandene i Erasmus+. Du kan søke om opp til 450.000 euro.
 • Søknadsfrist: 5. mars 2024 kl. 17:00
 • Les mer her

Virtuelle utvekslinger

 • Søk om støtte til tre-årige virtuelle utvekslingsprosjekter. Utvekslingen kan være for ungdommer mellom 13 og 30 år, men du kan også ha opplæring for ungdomsarbeidere eller nettbaserte og interaktive kurs. Du kan samarbeide med land på Balkan, sør for Middelhavet og EUs naboland i øst.
 • Søknadsfrist 25. april 2024 kl. 17:00
 • Les mer her

Driftstilskudd

 • Europeiske ikke-statlige organisasjoner og europeiske nettverk av ungdomsorganisasjoner kan få driftstilskudd for å øke oppmerksomheten om EUs ungdomsstrategi og ungdomsmål og øke samarbeid mellom offentlige myndigheter og aktører på ungdomsfeltet.
 • Husk å søke om både flerårig partnerskapsavtale med EU og selve driftstilskuddet.
 • Forrige søknadfrist var 13. desember 2022 - følg med her om noen flere utlysninger blir aktuelle

Lurt å vite

 • Hvor mye du kan få i støtte avhenger av utlysning og størrelsen på prosjektet. For de fleste utlysningene gjelder faste beløp, såkalte lump sums. De varierer fra 100.000 euro til 500.000 euro.
 • Utlysningene kommer en gang i året.
 • Søknadene må sendes inn innen klokken 17:00 (CET).
 • I programguiden finner du all informasjon om utlysningen, prioriteringer og hvordan søknaden blir vurdert. I utlysningene er det gjerne snakk om tredje land som er en del av Erasmus+-programmet og ikke, og ulike regioner. Se hvilke land som tilhører hvilke regioner her.
 • EU-kommisjonen organiserer ofte informasjonsmøter om disse støtteordningene. Informasjon om dette finner du i utlysningene.

Sigrid Sivertsen Haugan

Kontaktperson for DiscoverEU

918 58 596