Søk støtte direkte fra EU

Du kan søke om støtte fra EU-kommisjonen direkte til samarbeid med land utenfor Europa, til europeiske nettverk av ungdomsorganisasjoner og til idrettsarrangement.

Sentraliserte utlysninger

 • Søk om støtte til samarbeidsprosjekter med organisasjoner i land utenfor Europa.
 • Søknadsfristen var 7. april 2022
 • Grasrotorganisasjoner kan søke om støtte til å etablere nettverk og partnerskap på europeisk nivå.
 • Søknadsfristen var 22. april 2022.
 • Søk om støtte til idrettsarrangement. Prioriteringer er frivillig arbeid, inkludering og ikke-diskriminering.
 • Søknadsfristen var 23. mars 2022.

Lurt å vite

 • Hvor mye du kan få i støtte avhenger av utlysning og størrelsen på prosjektet. For de fleste utlysningene gjelder faste beløp, såkalte lump sums. De varierer fra 100.000 euro til 450.000 euro.
 • Utlysningene kommer en gang i året.
 • Søknadene må sendes inn innen klokken 17.00.
 • I programguiden finner du all informasjon om utlysningen, prioriteringer og hvordan søknaden blir vurdert.
 • EU-kommisjonen organiserer ofte informasjonsmøter om disse støtteordningene. Informasjon om dette finner du i utlysningene.

Erik Langbråten

Leder for Erasmus+ ungdom

46615114