Søk om driftstilskudd fra EU-kommisjonen

Europeiske organisasjoner og nettverk på ungdomsfeltet kan nå søke om driftstilskudd fra EU-kommisjonen.

Dere må være aktive innenfor følgende områder for å få støtte:

  • øke oppmerksomheten om EUs ungdomsstrategi og ungdomsmål
  • øke samarbeid mellom offentlige myndigheter og aktører på ungdomsfeltet.
  • øke deltakelse av relevante aktører på undomsfeltet
  • styrke deltakelse av sivilsamfunnsaktører på ungdomsfeltet i å spre politikk og programmer, inkludert spre resultater og god praksis i og utenfor eget nettverk

Dette er en søknadsprosess i to deler. Du må søke om både flerårig partnerskapsavtale (forkortet til FPA) (ekstern lenke) med EU og selve driftstilskuddet (forkortet til SGA) (ekstern lenke).
Søknadfristene er 13. og 20. desember 2022

Informasjonsmøte

Vil du vite? Da bør du delta på informasjonmøte den 16. november. Mer informasjon om dette møtet finner du her (ekstern lenke).