Søk støtte til prosjekter for unge ukrainere

Har du lyst til å gjøre noe for unge ukrainere som nylig har kommet til Norge?

Europarådet lyser nå ut støtte til prosjekter som skal involvere og støtte ungdommer fra Ukraina som er berørt av krigen. Ungdomsorganisasjoner i Norge er blant de som kan sende inn søknad.

Eksempler på aktiveteter du kan søke om støtte til er:

  • Kurs og møter
  • Informasjon og veiledning
  • Styrke kapasitet
  • Analyser og forskning

Prosjektene kan være lokale, regionale, nasjonale eller involvere flere land. Du kan gjennomføre prosjektet fysisk, hybrid eller på nett. Du kan søke om opp til 15.000 euro.

Vil du ha mer informasjon, kan du delta på informasjonsmøte klokken 9.00-11.00 den 16. november (på ukrainsk) og 17. november (på engelsk).

Du kan sende inn søknaden frem til 31. oktober 2023, eller til potten er tom.

Les mer her (ekstern lenke).