Koronaunntak 2021

EU-kommisjonen har i april 2021 kommet med en avklaring om hvilke ekspesjonelle tiltak som gjelder i forbindelse med koronapandemien.

1. Overføringer mellom budsjettposter for virtuell mobilitet

Det åpnes for virtuell mobilitet i prosjektene som er innenfor det som kalles Key Action 1 og Key Action 2.

Dette betyr at det er mulig å overføre 10% fra hvilken som helst budsjettpost til kategorien eksepsjonelle utgifter, som kan brukes til innkjøp eller leie av utstyr og tjenester, hvis det er nødvendig og bevist for implementering av virtuelle aktiviteter på grunn av korona, selv om det ikke var søkt om eksepsjonelle utgifter på søknadsnivå. 75% av faktiske utgifter kan dekkes basert på vedlagte fakturaer.

2. Overføringer mellom budsjettposter under Key Action 2

Det åpnes for at støttemottakere under Key Action 2 som ønsker å organisere virtuelle aktiviteter kan overføre opp til 60% fra budsjettpostene Transnational Project MeetingsMultiplier EventsLearning/teaching/training activities og Exceptional costs til hvilken som helst annen budsjettkategori som brukes for å gjennomføre virtuelle aktiviteter. Overføringer kan ikke brukes til å øke innvilget støtte i kategoriene Project management and implementation eller Exceptional costs.

3. Utgifter i forbindelse med testing av Covid-19

100% av faktiske utgifter relatert til testing av Covid-19 kan dekkes under budsjettkategorien Eksepsjonelle utgifter basert på vedlagt faktura. Det er mulig å overføre 10% fra hvilken som helst budsjettpost til kategorien Eksepsjonelle utgifter selv om det ikke var søkt om eksepsjonelle utgifter på søknadsnivå.

4. Utgifter i forbindelse med karantene

Det er mulig å utvide mobilitetsperioden hvis deltakerne må i karantene, så lenge den ikke overskrider maksimum antall dager ifølge programguiden for Erasmus+. Dette gjelder kun i vertslandet og ikke når deltakeren reiser tilbake til hjemlandet.