Før du reiser ut som frivillig

Det er mye å tenke på når man skal flytte til et nytt land, så her har vi samlet en del av de vanligste spørsmålene vi får om å reise ut som frivillig.

1. Landene du kan reise til

Du kan jobbe frivillig i de 28 EU-landene

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Irland
 • Italia
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østerrike

I tillegg: Island, Tyrkia, Nord-Makedonia og Sveits.

2. Nye ord og uttrykk

Du vil møte på en del nye ord og uttrykk som det kan være lurt å gjøre deg kjent med på forhånd. Som frivillig vil du ofte bli omtalt som «volontør» på norsk og «volunteer» på engelsk. Dette betyr enkelt og greit «frivillig».

Denne ordningen har vært gjennom en del endringer, så du vil høre om både Europeisk volontørtjeneste (European Voluntary Service - EVS), frivillig arbeid og Det europeiske solidaritetskorpset litt om hverandre. Reiser du ut som frivillig nå, vil du være en del av Det europeiske solidaritetskorpset.

Programland og partnerland; Norge er per i dag et partnerland i Solidaritetskorpset. Enkelt fortalt består Programlandene av alle EU-landene pluss noen flere land, mens partnerlandene består av Europas naboregioner, som deler av Midt-Østen, Russland og Nord-Afrika. Regelen sier at alle prosjekter må ha minst et programland med, og derfor kan ikke Norge samarbeide med andre partnerland uten at mist et programland er med. I praksis betyr det at nordmenn kan delta i prosjekter i programlandene, men ikke i EUs naboregioner. Men det er fortsatt mange land og prosjekter å veldige mellom for norske ungdommer!

3. Sender- og vertsorganisasjonen hjelper deg med disse tingene

Når du deltar på frivillig arbeid-prosjekt, bor og arbeider du med vertsorganisasjonen din. Vertsorganisasjonen organiserer alt det økonomiske, og dekker alle utgiftene knyttet til prosjektet du deltar på, og de sørger for at du har arbeidsoppgaver og følger deg opp underveis. De dekker reisen din (men ofte må du legge ut for den først), overnatting, mat, forsikringer, språkkurs og lommepenger. Med andre ord er det først og fremst vertsorganisasjonen du forholder deg til underveis i prosjektet, og senderorganisasjonen har en relativt begrenset rolle. I noen tilfeller hjelper senderorganisasjonen deg med å finne et prosjekt, men dette er også noe du kan gjøre selv. Og skulle du ha støte på problemer underveis i prosjektet, kan senderorganisasjonen din bistå deg. Men i de fleste tilfeller er det bedre å løse utfordringer som måtte dukke opp sammen med vertsorganisasjonen din. Så i mange tilfeller blir det å ha en senderorganisasjon mer en formalitet.

Du kan finne vertsorganisajonen først og senderorganisasjonen etterpå, eller mottatt. Du trenger ikke ha en senderorganisasjon på plass for å søke etter prosjekter.

informasjon om arbeidsoppgaver og forventninger før du reiser

Benytt deg av organisasjonenes erfaring, spør dem om råd når du lurer på noe.

4. Flybillett

Du avtaler med sender- og vertsorganisasjonen din hvem som kjøper flybilletten din. Hvis det er du som bestiller reisen, legger du ut og får så refundert kostnadene.

5. Europeisk helsetrygdkort

Du må skaffe deg et Europeisk helsetrygdkort (ekstern link). Dette er gratis og gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling i det landet du oppholder deg i, på samme vilkår som landets innbyggere.

Europeisk helsetrygdkort gjelder i EU- og EØS-landene (ekstern link)

6. Forsikring

Som frivillig i solidaritetskorpset er du dekket av forsikring. Den er spesielt tilrettelagt for å beskytte deg under ditt opphold som frivillig og ordnes av vertsorganisasjonen din. Les mer om forsikringen i Ungdomsportalen (ekstern lenke).

Har du med deg noe utstyr som du ønsker ekstra forsikring til, ordner du dette selv.

7. Pass

Husk gyldig identitetsbevis når du reiser til utlandet. I de fleste land må passet ditt være gyldig i 6 måneder etter at du reiser hjem til Norge igjen.

Noen flyselskaper krever også pass ved innsjekking eller ombordstigning selv om du skal til et land der du egentlig kan reise passfritt.

8. EuroPeers

Etter prosjektet har du mulighet til å dele av dine erfaringer fra prosjektet med andre ungdommer og ungdomsarbeidere gjennom EuroPeer-nettverket. En EuroPeer er en tidligere deltaker på et prosjekt gjennom Solidaritetskorpset eller Erasmus +, som ønsker å spre informasjon om programmet og dele av sine erfaringer med andre. Du får et gavekort på 500 kr. for hvert oppdrag du gjør for oss, og du får mulighet til å delta på både nasjonale og internasjonale kurs og seminarer og bli kjent med andre EuroPeers. Du er også velkommen til å skrive artikler, reisebrev eller videoklipp til sosiale medier. Er du interessert i å bli EuroPeer, ta kontakt på ingrid.dybvik@budfir.no eller tlf: 45214688.

Einar Rafn Guðbrandsson

Kontaktperson for frivillig arbeid

466 15 243