Frivillig arbeid

Har du spørsmål som gjelder korona og Europeisk volontørtjeneste eller Det europeiske solidaritetskorpset, ta kontakt med Einar.

Sist revidert: 27.01.2021

Einar Rafn Guðbrandsson

Kontaktperson for frivillig arbeid

466 15 243