Bli godkjent organisasjon i Solidaritetskorpset

Ønsker din organisasjon å bidra til at ungdommer kan reise ut og jobbe frivillig i Europa? Da kan dere søke om å bli senderorganisasjon i Det europeiske solidaritetskorpset. Som senderorganisasjon bidrar dere til å gi ungdommer muligheter, og de kan lære, vokse og utvikle seg gjennom prosjektet de deltar på. Ungdommene får prøve seg på nye arbeidsoppgaver i nye settinger, de blir kjent med en ny kultur, får venner for livet og gode opplevelser som de alltid vil ta med seg. Å være senderorganisasjon er derfor veldig givende, og det er inspirerende og se ungdommenes utvikling "før" og "etter". Ungdommene som deltar kan også bidra med å inspirere andre ungdommer til å tørre å ta steget ut i verden gjennom EuroPeer-ordningen.  

Både frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner kan bli senderorganisasjon. Det følger ingen forpliktelser med å få godkjenningen, det betyr bare at man har mulighet til å sende ut ungdommer dersom man ønsker det. Dere vil heller ikke ha noe spesielt ansvar for ungdommene som reiser gjennom dere. Alle deltakere er over 18 år og er myndige, og alle vertsorganisasjonene er forhåndsgodkjente i programmet. Det er dessuten trygt å sende ungdommer på frivillig arbeid gjennom ESC. Og skulle det likevel skje en ulykke eller liknende i prosjektet, så har dere ikke noe formelt ansvar for dette.

Før dere kan sende ut eller ta imot frivillige, må dere godkjennes. Godkjenningen heter Quality Label. Godkjenninger fra Erasmus+ er ikke gyldige for Solidaritetskorpset.

Har dere vært godkjent som senderorganisasjon i forrige programperiode (2014-2020) må dere søke om fornyet godkjenning for inneværende programperiode. Vi veileder dere gjerne om dere ønsker bistand med søknaden, men her finner dere en oppskrift på hvordan dere går fram: 

For å få godkjenning går dere igjennom stegene under. Selve søknaden ligger på søknadsportalen for solidaritetskorpset (ekstern lenke – innlogging).

Søknadene sendes til det polske nasjonale kontoret for godkjenning.

Dere finner alle regler og retningslinjer i Veiviseren for Det europeiske solidaritetskorpset 2022.

1. Sjekk om dere har brukerkonto og OID-nummer

Før dere kan sende inn søknad om å bli godkjent, må dere lage en brukerkonto (EU Login) og så registrere organisasjonen i EUs deltakerdatabase for å få et «Organisation Identification Number (OID-nummer) hvis dere ikke allerede har det.

Les veiledningen for førstegangsregistrering. Når dere er ferdige med førstegangsregistreringen, fortsetter dere på stegene under og sender inn søknad om godkjenning.

2. Velg hvilke godkjenninger dere skal søke om

Dere kan velge å bli senderorganisasjon (supporting) eller vertsorganisasjon (host).

Hvis dere skal ta imot frivillige, anbefaler vi dere å søke om begge godkjenningene med en gang, sånn at dere slipper å søke igjen senere hvis det skulle bli aktuelt.

Å ta imot frivillige er et større ansvar enn å sende ut ungdommer, derfor er søknadsprosessen for organisasjoner som ønsker å sende en del enklere. Hvis dere kun ønsker å sende ut frivillige, søker dere om godkjenning som senderorganisasjon (support organisation).

3. Fyll inn søknaden

Logg inn med EU Login-kontoen på søknadsportalen (ekstern lenke) og velg søknadsskjemaet «Quality Label».

Fyll inn alle de nødvendige feltene.

Skriv søknaden på engelsk. Husk at seksjonen «Background and Experience» blir lagt ut i databasen for godkjente organisasjoner (ekstern lenke). Skriv med tanke på at unge, frivillige skal velge dere når de leser teksten deres.

«Legal representative» i søknaden om godkjenning er den i organisasjonen deres som er registrert i Brønnøysundregisteret (ekstern lenke). Det er også denne personen som skal signere søknaden.

4. Godkjenningens varighet

Godkjenningen er gyldig ut 2027, det vil si ut programperioden vi er inne i nå.

Einar Rafn Guðbrandsson

Kontaktperson for frivillig arbeid

466 15 243