Hva er ikke-formell læring?

Prosjekter som skal få støtte gjennom Erasmus+ ungdom må være basert på ikke-formell læring. Hva betyr egentlig det?

For å forklare hva ikke-formell læring er, er det lurt å se det i sammenheng med to andre begreper som ligner - nemlig formell læring og uformell læring.

Formell læring

  • Organisert læring som skjer i det formelle utdanningssystemet, det vil si i barnehage, grunnskole, videregående skole og på høyskole og universitet. 

Ikke-formell læring

  • Organisert læring som skjer utenfor det formelle utdanningssystemet.
  • Det er en klar intensjon om å lære (det skjer ikke tilfeldig), men man bruker gjerne andre metoder enn på skolen.
  • Det krever frivillig og aktiv deltakelse og er nært knyttet opp til deltakerens egne ønsker og interesser. Læringsmålene (hva man ønsker å få ut av det) lages sammen med deltakerne.
  • Det foregår for eksempel på kurs, seminarer og i frivillig arbeid.

Når du skal søke støtte til et prosjekt gjennom Erasmus+ ungdom, er det viktig at du benytter ikke-formelle læringsmetoder for deltakerne i prosjektet.

I Erasmus+ ungdom tilbyr vi flere kurs basert på ikke-formell læring. Se alle kursene her.

Uformell læring

  • Alt det vi lærer når vi ikke har en plan om å lære.
  • For eksempel er det vi tilegner oss av holdninger, vurderinger, ferdigheter og kunnskap gjennom daglige aktiviteter i familien, med venner og gjennom media uformell læring.