Hva er målet med Erasmus+ ungdom?

Målene i Erasmus+ ungdom

Skal du lage et ungdomsprosjekt i Erasmus+, må det være i tråd med både hovedmålene i Erasmus+ og de spesifikke målene for ungdomsdelen av programmet.

Overordnede mål i Erasmus+ er å

 • redusere arbeidsledigheten i Europa
 • redusere frafallet i videregående skole
 • inkludere grupper som har begrensninger eller utfordringer (se punkt om inkludering)

Spesifikke mål i ungdomsdelen av Erasmus+ er å gi ungdom

 • muligheten til å delta aktivt i samfunnet
 • økt internasjonal forståelse og bedre kulturforståelse
 • større toleranse og solidaritet
 • bedre språkferdigheter
 • sosial kompetanse

Samtidig skal Erasmus+: Ungdom

 • styrke ungdomsarbeidet og påvirke politikken både lokalt, nasjonalt og i Europa
 • støtte utviklingen av ungdomspolitikk
 • inkludere ikke-formell læring, læring som foregår utenfor det formelle skolesystemet
 • støtte prosjekter der ungdommene selv styrer og jobber aktivt med prosjektet fra start til slutt

Prosjektsøknaden deres trenger ikke å treffe på alle målene i Erasmus+, men det er en fordel om dere kan beskrive hvordan prosjektet deres er med og støtter opp under et eller flere av målene i programmet.

Det er ikke alltid så lett å se hvordan et prosjekt er med og støtter opp under hovedmålene i Erasmus+, men dere skal hele veien vite hva det er programmet som helhet ønsker å oppnå.

Et av hovedmålene til Erasmus+ er å hjelpe til med å bekjempe arbeidsledigheten i Europa. Ifølge Europakommisjonen er nærmere seks millioner unge i EU uten arbeid, samtidig som over to millioner stillinger står ubesatte. Gjennom studier, opplæring og ulike aktiviteter i andre land skal Erasmus+ bidra til at flere unge får den kompetansen som både de og arbeidsmarkedet trenger. Et ungdomsprosjekt gir vanligvis nyttige kompetanse og erfaringer til deltakerne, og de stiller kanskje sterkere i arbeidsmarkedet ved en senere anledning. 

I tillegg har EU formulert 11 ungdomsmål:

 • Knytte EU og ungdom sammen
 • Likestilling mellom alle kjønn
 • Inkluderende samfunn
 • Informasjon og konstruktiv dialog
 • Mental helse og velvære
 • Løfte frem ungdom fra bygda
 • Gode jobber og ansettelsesforhold for alle
 • Læring av høy kvalitet
 • Rom og deltakelse for alle
 • Et bærekraftig og grønt Europa
 • Ungdomsorganisasjoner og europeiske programmer