Når du har kommet hjem

1. Sender- og vertsorganisasjonen hjelper deg med disse tingene

Når du kommer hjem skal senderorganisasjonen din hjelpe deg med å evaluere oppholdet ditt og fortelle andre om opplevelsene du har hatt.

Du kan for eksempel planlegge et lite foredrag sammen med senderorganisasjonen din.

2. Del opplevelsene dine med andre

Fortell andre om opplevelsene dine

Har du vært frivillig gjennom Erasmus+ eller solidaritetskorpset og ønsker at flest mulig andre også skal få muligheten til å reise ut?

Erasmus+: Aktiv Ungdom og informasjonstjenesten Eurodesk administrerer et program kalt EuroPeers, der du som har vært frivillig kan dele dine erfaringer med andre ungdommer. Du kan holde presentasjoner, stå på stand eller delta i andre aktiviteter for å spre informasjon om frivillig arbeid. Du får veiledning og støtte i oppgavene.

Skriv artikler om oppholdet ditt eller andre relevante temaer

Liker du å skrive eller har du en oversetter i deg? Da kan du bli Eurodesk-journalist og oversette artikler fra EU-kommisjonen fra engelsk til norsk eller skrive egne tekster. Du publiserer selv det du har skrevet eller oversatt på Den europeiske ungdomsportalen (ekstern link). Vi deler ofte tekstene på Eurodesks Facebook (ekstern link). Du kan for eksempel skrive om opplevelsene dine som frivillig eller om meningene dine om europeiske spørsmål, interkulturell kommunikasjon, inkludering eller andre internasjonale temaer som opptar deg.

3. Delta på seminar etter at du har kommet hjem

En gang i året arrangerer vi et evalueringsseminar for de som har kommet hjem fra frivillig arbeid i utlandet. Du kan sjekke denne oversikten over når seminaret holdes.

Aleksandar Kenyeres

Kontaktperson for Eurodesk/frivillig arbeid

92517056