Oppdatere kontaktinformasjon

Hvis organisasjonen bytter navn, flytter eller endrer kontaktinformasjon skal dette oppdateres.  Det er også mulig å legge til flere kontaktpersoner og laste opp relevante dokumenter. Oppdateringer gjør du her. (ekstern lenke)

Hvis du ønsker å bytte kontaktperson eller å endre kontaktinformasjon i pågående prosjekter må du sende oss informasjonen som skal oppdateres og oppgi prosjektnummer.

Lurt å vite:

  • I noen større organisasjoner, f.eks. kommuner, kan man registrere forskjellige enheter.  Det er da opp til kommunen å velge om man bruker kun én registrering for hele kommunen, eller om man har egen registrering for f.eks. frivilligsentralen eller ungdomsklubben.
  • Endringer i organisasjonsstruktur må oppdateres i portalen, enten ved å registrere ny organisasjon eller ved å videreføre en eldre registrering under nytt navn.  Hvis organisasjonen har gyldig akkreditering (Quality Label, Charter, osv.) kan disse beholdes ved å videreføre en eldre registrering under ett nytt navn.
  • Hver organisasjon skal kun ha én registrering.  Du kan bruke søkefunksjonen for å sjekke om din organisasjon er allerede registrert.  Den som er registrert som kontaktperson kan oppdatere informasjonen i portalen.
  • Hver registrert organisasjon får tildelt et organisasjonsnummer (Organisation ID) som begynner med E.  Dette nummeret skal brukes ved å hente opp informasjon om organisasjonen, f.eks. i søknadsskjemaer.  Hvis organisasjonen skal være partner i et prosjekt som støttes i et annet land må du oppgi dette nummeret til søkerorganisasjonen.
  • Bufdir bruker enhetsregisteret (Brønnøysund) for å hente opp informasjon om organisasjoner.  Utgående post sendes til digital postkasse.  
  • Hvis organisasjonen skal søke om eller delta i sentraliserte prosjekter eller søke om Quality Label da må organisasjonen registreres her: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Organisasjonen får da tildelt PIC-nummer.  
  • Organisasjoner som har PIC-nummer fra før har allerede fått tildelt Organisation ID her: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home .  PIC-nummer fases ut for desentraliserte programmer, men det kan fortsatt brukes for å søke opp organisasjoner i portalen og må brukes for sentraliserte prosjekter.

Einar Rafn Guðbrandsson

Kontaktperson for og frivillig arbeid

466 15 243