Send ut frivillige som trenger ekstra tilrettelegging

Har organisasjonen din lyst til å hjelpe unge som har en eller annen form for utfordring, sånn at også de kan få jobbe frivillig i et annet land? Dere kan sende ut unge mellom 17 og 30 år som har behov for ekstra tilrettelegging eller ekstra støtte for å kunne reise ut.

På hovedsiden for å sende ut frivillige finner dere informasjon som gjelder for alle senderorganisasjoner, men fremgangsmåten for organisasjoner som ønsker å tilrettelegge ekstra er ofte litt annerledes. I punktene under får dere en oversikt over hvordan dere kan gå fram og hva dere må tenke på.

1. Ungdom som trenger ekstra tilrettelegging

Inkludering er en viktig del av Erasmus+, og det legges stor vekt på å legge tilrette for unge som har en eller annen form for begrensning eller utfordring. På engelsk kalles disse «participants with fewer opportunities» og deles opp i disse kategoriene:

 • Funksjonshemming (kalles «special needs» på engelsk)
 • Lærevansker
 • Økonomiske utfordringer
 • Kulturelle forskjeller
 • Helseproblemer
 • Sosiale utfordringer

Eksempel på ungdom som faller inn under disse kategoriene er

 • ungdom som har droppet ut av skolen, falt ut av arbeidslivet eller sliter psykisk og trenger støtte og ekstra motivasjon for å gjennomføre frivillig arbeid i utlandet
 • ungdom som har en funksjonshemming og trenger assistanse og/eller tilrettelegging for å få til et opphold i utlandet

Dere kan søke om ekstra midler for å finansiere tilretteleggingen som disse ungdommene trenger.

Hvis ungdommene dere ønsker å sende ut ikke passer inn i beskrivelsen over, kan dere lese videre om å sende ut unge frivillige her.

2. Få godkjenning som senderorganisasjon

Alle organisasjonene som skal sende ut eller ta imot frivillige, må først godkjennes av Erasmus+: Aktiv Ungdom. Når dere får godkjenning som senderorganisasjon, kan dere sende ut ungdom mellom 17 og 30 år uavhengig av om de trenger ekstra tilrettelegging eller ikke.

3. Finn en vertsorganisasjon

Det vanlige i ordningen frivillig arbeid er at ungdommene selv skal finne en vertsorganisasjon der de skal jobbe frivillig, men ungdom som trenger ekstra tilrettelegging vil nyte godt av at dere har gjort alt klart for dem, sånn at de lettest mulig kan reise ut og jobbe frivillig.

Det er dermed fint om dere knytter kontakt med en vertsorganisasjon som ønsker å ta imot ungdommene deres. Flere organisasjoner har erfaring med å ta imot ungdommer som trenger litt ekstra støtte i hverdagen og ønsker å gjøre dette. Det er flere måter å finne disse på:

 • Søk i databasen over godkjente organisasjoner.
 • Reis på kurs og lær om frivillig arbeid og inkludering. Bli kjent med andre organisasjoner. NB! Kurslisten vår oppdateres fortløpende.
 • Bruk eget nettverk.
 • Ta kontakt med Erasmus+: Aktiv Ungdom på aktiv.ungdom@bufdir.no eller se kontaktinfoen vår her. Vi kan sette dere i kontakt med organisasjoner i utlandet som jobber målrettet med inkludering og har lyst til å ta imot ungdom som trenger ekstra støtte.

Godt samarbeid er viktig

Et godt samarbeid med vertsorganisasjonen gjør det lettere for dere å legge til rette for at den frivillige får det han eller hun trenger. I tillegg vil det føles tryggere for den frivillige å reise til en organisasjon dere allerede har kontakt med eller kjenner godt fra før.

4. Søk støtte selv eller vær partner

Dere har to muligheter når det gjelder søknaden for å få midler fra Erasmus+: Aktiv Ungdom.

 • Dere kan velge å søke støtte selv. Da er vertsorganisasjonen med som partnerorganisasjon i søknaden.
 • Vertsorganisasjonen søker støtte i sitt land. Da er dere med som partnerorganisasjon i søknaden. Dette er den vanligste måten å gjøre det på.

Uavhengig av hvem som søker, må dere avtale med vertsorganisasjonen hvor mange frivillige dere skal sende, hvor lenge de skal jobbe hos vertsorganisasjonen og hva dere skal søke av midler til ekstra tilrettelegging.

Opphold og tilrettelegging

Frivillige som trenger ekstra tilrettelegging kan jobbe hos vertsorganisasjonen på et inkluderingsprosjekt fra 2 uker til 2 måneder. Da har de mulighet å reise ut som frivillig på nytt, denne gangen på et periode mellom 2 måneder opp til 1 år.

Reisen og oppholdet (antall dager) dekkes av faste satser.

Dere kan søke ekstra midler til tilrettelegging sånn at ungdommene deres skal kunne delta i programmet på lik linje med andre. Ekstra tilrettelegging kan være alt fra innkjøp av en spesiell rullestol, psykologtimer eller at vertsorganisasjonen stiller med miljøarbeidere som gir de frivillige den oppfølgingen de trenger.

5. Søk om og reis på planleggingsbesøk

Hvis dere ønsker, kan dere reise på et kort planleggingsbesøk til vertsorganisasjonen enten alene eller sammen med den frivillige. På denne måten blir dere bedre kjent med vertsorganisasjonen, og dere passer på at den frivillige får all støtten han eller hun trenger. Det vil nok også føles både enklere og tryggere for den frivillige å reise til vertsorganisasjonen alene når dere allerede har vært der sammen på forhånd.

På engelsk heter planleggingsbesøk «Advanced Planning Visit» (APV).

6. Gi god oppfølging fra start til slutt

Alle senderorganisasjoner har ansvar for å følge opp den frivillige gjennom hele prosessen, men når dere sender ut frivillige som trenger ekstra tilrettelegging krever det mer oppfølging og støtte fra deres side.

Før oppholdet

Gi god informasjon og svar på spørsmålene den frivillige har. Pass på at både dere og vertsorganisasjonen tilrettelegger, støtter og følger opp i henhold til hver enkelt frivilliges behov. Snakk med ungdommen som skal reise ut om forventninger og eventuelle utfordringer. Støttefunksjonen dere har er viktig og avhenger selvsagt av hva den frivillige trenger av tilrettelegging. Snakk også om hva frivillig arbeid er, hva de kan forvente seg av vertsorganisasjonen og hva vertsorganisasjonen kan forvente av dem.

Ha en god dialog med vertsorganisasjonen, sånn at de til enhver tid vet hvilke utfordringer den frivillige har og hvilken støtte som trengs. Reis på et planleggingsbesøk til vertsorganisasjonen hvis det er aktuelt.

Underveis

Avtal gjerne på forhånd hvor mye kontakt dere skal ha med den frivillige mens han eller hun er i utlandet. Følg opp både vertsorganisasjonen og den frivillige for å passe på at alt går bra for seg.

Etter hjemkomst

Det kan være en stor overgang å komme tilbake til Norge. Etter hjemkomst skal dere evaluere oppholdet sammen, sånn at den frivillige får mulighet til å gå gjennom og bearbeide opplevelsene sine. Som organisasjon vil dere kunne lære av evalueringsprosessen og være enda bedre forberedt før dere sender ut en ny frivillig.

Dere skal også hjelpe den frivillige å dele sine opplevelser med andre hvis det er aktuelt. Dere kan for eksempel planlegge et lite foredrag sammen og holde det for andre ungdommer, for eksempel i organisasjonen deres.

Informer den frivillige om muligheten til å bli med i Norsk eks-volontørorganisasjon (NEVO) (ekstern link), til å bli en del av EuroPeers-nettverket eller til å bli Eurodesk-journalist (ekstern link).

7. Organisasjoner som har sendt ut frivillige med ekstra tilrettelegging

Hordaland fylkeskommune bruker frivillig arbeid for å hjelpe ungdommer som har droppet ut av videregående. De ga Vidar muligheten til å jobbe frivillig i Frankrike, og det forandret livet hans!

Det er også noen Nav-kontorer som bruker frivillig arbeid for å hjelpe unge som står utenfor arbeidslivet.