Sjekk gjeldende råd fra myndighetene

Vi ber dere om å forholde dere til råd og anbefalinger fra myndighetene.

1. Folkehelseinstituttet

Bufdir ber alle om å forholde seg til informasjon som publiseres løpende på Folkehelseinstituttets sider.

2. Utenriksdepartementet

UD gir reiseråd for land der man bør ta særlige hensyn, og generell reiseinformasjon med kontaktinformasjon til ambassader og konsulater for øvrige land.