Slik beholder dere akkrediteringen

Akkrediteringen er i utgangspunktet gyldig til slutten av programperioden (2021-2027).

1. Rapportering

Minst en gang i løpet av akkrediteringsperioden må dere rapportere på måloppnåelse, hvordan dere sørger for at dere respekterer kvalitetsstandarden og oppdatere aktivitetsplanen.

2. Kontrollbesøk

I noen tilfeller blir rapportering om måloppnåelse og rapport om hvordan dere sørger for å respektere kvalitetsstandarden erstattet av kontrollbesøk.

Som nasjonalt kontor utfører vi prosjektbesøk og andre aktiviteter for å vurdere fremgangen og gjennomføringen av aktiviteter.

3. Suspendering

Dersom dere ikke følger forpliktelsene, tidsfrister eller ved dårlige resultater fra rapportering eller kontrollbesøk, kan dere bli satt under observasjon eller bli suspendert.

Dere kan miste akkrediteringen dersom dere ikke har søkt om støtte til aktiviteter minst en gang på tre år.

Lurt å vite:

  • Hensikten med å rapportere på i hvilken grad dere respekterer kvalitetsstandardene er ikke for at vi skal finne brudd på disse, men for at vi og dere skal vurdere kvaliteten på gjennomførte aktiviteter.