Slik søker dere om støtte til aktiviteter

Når dere har mottatt akkrediteringen kan dere søke om prosjektstøtte. Dere trenger ikke lage en detaljert søknad siden de langsiktige planene allerede er beskrevet i akkrediteringssøknaden, dere beskriver bare hvilke aktiviteter (type og antall) dere ønsker å gjennomføre og antall deltakere.

Dere kan søke om støtte en gang i året. Her kan dere laste ned en søknadsmal for akkrediterte prosjekter (KA151) (ekstern lenke).

Midlene blir fordelt basert på score-en dere fikk i akkrediteringssøknaden. Alle akkrediterte organisasjoner er garantert et minimumsbeløp dersom dere søker.

Budsjettildeling 2021

En organisasjon som søker om akkreditering kan få minimum € 35 000 og maksimum € 150 000

Tilskuddet hentes fra følgende fordeling fra totalbudsjettet:

Minimumstilskudd: € 105 000

Tilskudd basert på kvalitative resultater, prioriteringer og satsningsområder: € 158 000

Eventuelt tilskudd til geografisk balanse: Erasmus+ Ungdom har besluttet å ikke ta geografisk balanse i betraktning i 2021.

Ekstraordinære kostnader: € 87 000

Totalbudsjett til sammen: € 350 000

1. Fordeling av midler

Prosjektmidler til akkrediterte organisasjoner bli fordelt etter en rekke kriterier, blant annet:

  • resultater fra tidligere rapportering og kontrollbesøk
  • årlige prioriteringer
  • tilgjengelig budsjett

EU-kommisjonen vil publisere detaljerte kriterier hvert år (se over).

2. Minimum- og maksimumsbeløp

For akkrediterte organisasjoner vil det være minimum- og maksimumsbeløp tilgjengelig. Dette er for å sørge for at alle akkrediterte organisasjoner skal få midler. En organisasjon som søker om akkreditering kan få minimum € 35 000 og maksimum € 150 000.

Lurt å vite:

  • Dersom dere har en akkreditering kan dere ikke søke om støtte til gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere i de ordinære utlysningene. Men dere kan være med som partner.
  • Det er viktig at dere setter realistiske mål i søknaden siden måloppnåelsen deres vil bli vurdert når dere har rapportert. Måloppnåelse har betydning for fordeling av midler til akkrediterte organisasjoner i senere runder.