Slik søker du om akkreditering

1. Logg inn og velg riktig skjema

Logg inn med EU Login-kontoen på søknadsportalen (ekstern link).

Velg «Opportunities» og under «Field of opportunity» velg «Youth». Deretter velger du «Erasmus accreditation in youth» (KA150)

2. Dette må du svare på i søknaden

Dette er noe av det du må svare på i søknaden om akkreditering

 • Informasjon om organisasjonen din (formål, målgruppe, aktiviteter)
 • Hvorfor ønsker du en akkreditering og hva ønsker du å oppnå? Hva vil effekten være på målgruppen, deltakerne og partnere? Hva vil effekten være på lokalt, regionalt, nasjonalt, europeisk og/ eller internasjonalt nivå?
 • Hvordan skal dere bidra til å nå målene i Erasmus-programmet, Den europeiske ungdomsstrategien og på EUs ungdomsfelt?
 • Hvilke Erasmus-prosjekter ønsker dere å gjennomføre de neste tre årene? Hvordan passer disse aktivitetene inn med det ordinære arbeidet dere gjør og de ordinære aktivitetene dere tilbyr?
 • Hvordan jobber dere med inkludering, bærekraft, virtuelt samarbeid og aktiv deltakelse i nettverket av Erasmus+-organisasjoner i det daglige arbeidet deres?
 • Hvem vil være ansvarlig for gjennomføring av prosjekter og hvordan sørger dere for at ansatte har nødvendig kompetanse til å gjennomføre disse?
 • Hvordan skal dere velge partnere, og hva slags partnere skal dere samarbeide med? Hvordan samarbeider dere med partnere?
 • Hvilke deltakere skal være med på prosjektene, og hvordan skal dere støtte læringen deres?
 • Hvordan håndterer dere risiko?
 • Hvordan evaluerer dere prosjektene og om dere oppnår målene?
 • Hvordan skal dere dele resultatene?