Regn ut hvor mye dere kan få i støtte – store samarbeidsprosjekter

Store og små samarbeidsprosjekter har den enkleste finansieringsmodellen av alle prosjekttypene. Her er finansieringen basert på «lump sums», eller fastsatte engangsbeløp. For støtteordningen store samarbeidsprosjekter kan søkere velge mellom tre forhåndsbestemte summer, avhengig av hvor mye de vil trenge for å gjennomføre aktivitetene i prosjektet.

Dere kan søke om enten 120.000, 250.000 eller 400.000 EUR.

Prosjektbudsjettet fordeles i forskjellige «Work packages», eller arbeidspakker. Arbeidspakker er et sett med aktiviteter som bidrar til å oppnå felles spesifikke mål. Et prosjekt burde ha maksimum 5 arbeidspakker, hvorav én består av aktiviteter relatert til prosjektstyring og bør utgjøre maksimum 20% av prosjektets budsjett.

Les alt om finansiering av store samarbeidsprosjekter på side 214 i programguiden (ekstern lenke). Mer informasjon om de fastsatte engangsbeløpene finner du i dette dokumentet.

Julia Cristina Tróchez

Kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter

466 15 464