Regn ut hvor mye dere kan få i støtte

Til strategiske partnerskap kan dere søke om opptil € 150 000 (ca. 1,4 millioner kroner) i året, og totalt € 450 000 hvis prosjektet varer i tre år. Støtten dere får er i hovedsak basert på faste satser. Dere søker om støtte i ulike budsjettposter.

1. Regn ut hvor mye dere får til å drifte prosjektet

For å drifte prosjektet søker dere støtte i to budsjettposter.

I budsjettposten prosjektledelse og gjennomføring søker dere om et fast grunnbeløp per organisasjon per måned i prosjektet. Grunnbeløpet er på € 500 for søkerorganisasjonen pluss € 250 for hver av partnerorganisasjonene.

I budsjettposten prosjektmøter kan dere søke om å få støtte til samarbeidsmøter mellom prosjektpartnerne. Støtten er basert på faste satser og går til å dekke møteutgiftene.
Hvis deltakerens reisestrekning er på mellom 100 km og 1999 km, er satsen € 575 per deltaker per møte.
Hvis deltakerens reisestrekning er på over 2000 km, er satsen € 760 per deltaker per møte.

Dere må bruke avstandskalkulatoren (ekstern link) for å finne ut hvilken avstand som gjelder fra der deltakeren reiser fra til stedet der møtet finner sted. Kalkulatoren beregner avstand i luftlinje.

2. Regn ut hvor mye dere får til å arrangere kurs og seminarer

Skal dere arrangere kurs eller seminarer som en del av det strategiske partnerskapet, søker dere støtte til dette i de ulike kategoriene under.

Reise

Dere kan søke om støtte til reise etter faste satser basert på hvor langt hver deltaker reiser.

Dere må bruke avstandskalkulatoren  (ekstern link) for å finne ut hvilken avstand som gjelder fra der deltakeren reiser fra til stedet der arrangementet finner sted. Kalkulatoren beregner avstand i luftlinje.

Reisesatsene per deltaker for 2020

 • 0-9 km: ingen støtte
 • 10-99 km: € 20
 • 100-499 km: € 180
 • 500-1999 km: € 275
 • 2000-2999 km: € 360
 • 3000-3999 km: € 530
 • 4000-7999 km: € 820
 • 8000 km eller mer: € 1500

Reiser deltakeren fra Praha og skal delta på et kurs i Tromsø, viser avstandskalkulatoren at det er 2188 km en vei, og satsen for denne deltakeren er da på € 360. Satsen på € 360 gjelder deltakerens reise tur-retur.

Individuell støtte

Dere kan søke støtte til deltakernes kost og losji. Dette blir regnet ut etter fast sats per dag per deltaker. De ulike satsene finner dere i programguiden.

Språkstøtte

For aktiviteter som varer mellom 2 måneder og 1 år, kan dere få € 150 til språkopplæring per deltaker. Dette gjelder deltakere som trenger et bedre nivå i det språket det jobbes/undervises på.

Andre utgifter

Dere kan også søke om å få dekket utgiftene til spesielt dyr reise der den faste satsen ikke dekker mer enn 70 % av reiseutgiftene til en deltaker.

3. Regn ut hva dere kan få i støtte til lønn for utvikling av nye produkter (innovasjon)

Strategiske partnerskap for innovasjon kan også søke om støtte i budsjettposten «intellectual outputs.»

Intellectual outputs er de håndfaste resultatene i et strategisk partnerskap for innovasjon. Det må være konkrete produkter som gjøres åpent tilgjengelig og som potensielt kan være nyttige for andre enn dem som utviklet dem. Intellectual outputs må også være av en viss substans og holde god kvalitet. Det trenger ikke være fysiske produkter, men kan være det. Det er for eksempel mulig å søke om å utvikle produkter som håndbøker, virtuelle plattformer, nye metoder for ungdomsarbeid, brettspill og nye veiledningstjenester.

I denne budsjettposten søker dere om støtte basert på faste satser til lønn per dag for de som jobber med prosjektet. Det kan kan være til ungdomsarbeidere, utredere/forskere, kursleder, utviklere.

De faste satsene finner dere i programguiden.

4. Multiplier events

Strategiske partnerskap for innovasjon kan også søke om støtte til multiplier events forutsatt at det søkes støtte til intellectual outputs.

Et multiplier event er seminarer, konferanser, eller arrangementer som deler og videreformidler det prosjektet har produsert av resultater (intellectual outputs).

Denne støtten regnes ut etter faste satser og inkluderer ikke reise og opphold.

Det gis maks € 30 000 per prosjekt til multiplier events.

5. Sjekk hvilke andre utgifter dere kan søke støtte til

I budsjettposten «exceptional costs» kan dere søke om støtte til kjøp av varer eller tjenester og til å bruke underlevrandør («subcontracting»).

Det gis maks € 50 000 per prosjekt til «exceptional costs».

6. Søk om ekstra støtte til deltakere med funksjonshemming

Ved behov kan dere søke om å få dekket ekstra kostnader til deltakere med funksjonshemming og deres ledsagere. Her må dere selv estimere hvor stort beløp dere trenger og begrunne det i søknaden.

Denne budsjettposten er ikke basert på satser, men på reelle kostnader. Dere kan få dekket utgiftene i denne budsjettposten inntil det beløpet som er innvilget i søknaden, forutsatt at dere legger ved kvitteringene i sluttrapporten.

Dersom dere søker om støtte til reise og overnatting til en deltaker med funksjonshemming i denne budsjettposten, skal dere ikke søke om støtte for denne deltakeren i budsjettpostene reise og individuell støtte til kurs og seminarer.

Lurt å vite:

 • På engelsk heter budsjettpostene project management and implementation, transnational project meetings, intellectual outputs, multiplier events, exceptional costs, special needs support.
 • Støtte til alle Erasmus+ prosjekter er basert på prinsippet om del-finansiering. Dette er et bidrag og er ikke ment å dekke alle utgifter knyttet til gjennomføringen av et prosjekt.
 • For detaljert informasjon om støttereglene, se programguiden (ekstern link).