Regn ut hvor mye dere kan få i støtte

Til et ungdomsinitiativ kan dere søke om opptil € 150 000 (ca. 1,4 millioner kroner) i året, og totalt € 450 000 hvis prosjektet varer i tre år. Støtten dere får er i hovedsak basert på faste satser. Dere søker om støtte i ulike budsjettposter.

1. Regn ut hvor mye dere får til å drifte prosjektet

For å drifte prosjektet søker dere støtte i to budsjettposter.

I budsjettposten prosjektledelse og gjennomføring søker dere om et fast grunnbeløp per organisasjon per måned i prosjektet. Grunnbeløpet er på € 500 for søkerorganisasjonen pluss € 250 for hver av partnerorganisasjonene.

I budsjettposten prosjektmøter kan dere søke om å få dekket samarbeidsmøter mellom prosjektpartnerne. Støtten er basert på faste satser og går til å dekke møteutgiftene.
Hvis deltakerens reisestrekning er på mellom 100 km og 1999 km, er satsen € 575 per deltaker per møte.
Hvis deltakerens reisestrekning er på over 2000 km, er satsen € 760 per deltaker per møte.

Dere må bruke avstandskalkulatoren (ekstern link) for å finne ut hvilken avstand som gjelder fra der deltakeren reiser fra til stedet der møtet finner sted. Kalkulatoren beregner avstand i luftlinje.

2. Sjekk hvilke andre utgifter dere kan søke støtte til

I budsjettposten «exceptional costs» kan dere søke om støtte til «subcontracting». I ungdomsinitiativ gjelder dette tilfeller der det er aktuelt å lønne en coach/veileder. Dere estimerer hvor store utgifter dere vil ha til dette og skriver inn i søknaden.

Denne budsjettposten er ikke basert på satser, men på reelle kostnader. Dere kan få dekket 75 % av utgiftene inntil det beløpet som er innvilget i søknaden. Dere må legge ved fakturaene som bilag i sluttrapporten.

3. Søk om ekstra støtte til deltakere med funksjonshemming

Ved behov kan dere søke om å få dekket ekstra kostnader til deltakere med funksjonshemming og deres ledsagere. Her må dere selv estimere hvor stort beløp dere trenger og begrunne det i søknaden.

Denne budsjettposten er ikke basert på satser, men på reelle kostnader. Dere kan få dekket utgiftene i denne budsjettposten inntil det beløpet som er innvilget i søknaden, forutsatt at dere legger ved kvitteringene i sluttrapporten.

Lurt å vite:

  • På engelsk heter budsjettpostene travel, organisational support, special needs support og exceptional costs.
  • Støtte til alle Erasmus+ prosjekter er basert på prinsippet om del-finansiering. Dette er et bidrag og er ikke ment å dekke alle utgifter knyttet til gjennomføringen av et prosjekt.
  • For detaljert informasjon om støttereglene, se programguiden (ekstern link).