Tips til søkere

1. Partnermandat

Signerte partnermandat kan ettersendes. Dersom dere får positivt svar på søknaden må dere ettersende dette før kontrakten signeres.

2. Prosjektperiode

Vi anbefaler alle som søker om å søke om en romslig prosjektperiode for å ta høyde for eventuelle utsettelser av aktiviteten.

3. Avlyst prosjekt - sende inn samme søknad

Dersom du måtte avlyse hele prosjektet ditt på grunn av koronaviruset er det mulig å sende inn samme søknaden på nytt. Vi kan derimot ikke garantere at dere vil få støtte igjen, det avhenger av hvor mange som søker og hvilken score de får.

4. Be om veiledning