Endringer underveis i prosjektet

Dere må få forhåndsgodkjenning til alle større endringer i prosjektet.

1. Bytte partner underveis i prosjektet

Bytte av partner underveis i prosjektet godtas som regel ikke. Ta kontakt med oss om dere trenger råd eller veiledning.

Dette gjelder ikke for frivillig arbeid hvis dere har søkt uten partner.

2. Gjøre endringer i budsjettet

I kontrakten står det hvilke endringer dere kan gjøre i budsjettet, og hvilke endringer som kreves godkjenning fra oss i Erasmus+ ungdom.

3. Endre dato for aktiviteten eller prosjektet

Informer oss på forhånd hvis dere endrer dato for aktiviteten. Det er viktig at datoen for aktiviteten er innenfor prosjektperioden deres.

Dere må sende oss en skriftlig søknad dersom dere ønsker å forlenge prosjektperioden.

4. Færre deltakere

Hvis dere har færre deltakere i et prosjekt enn dere har søkt om, vil støttebeløpet kunne bli redusert når vi behandler sluttrapporten deres.

Husk at dere må oppfylle kravene om minimum antall deltakere i prosjektet. Dette varierer i de ulike ordningene. Gruppene i en gruppeutveksling bør være like store.

Kontakt oss dersom det er en nødsituasjon eller uforutsette omstendigheter som ikke kan avverges som er grunnen til at deltakere ikke kunne delta.

5. Avlyse prosjektet

Ta kontakt med oss hvis dere må avlyse prosjektet. Hvis dere ikke har skrevet under kontrakten ennå, trenger dere ikke det. Dersom dere har signert kontrakt og fått utbetalt støtte, får dere et brev fra oss med informasjon om hvordan dere tilbakebetaler støtten dere har mottatt.

6. Forlenge frist for sluttrapport

Kontakt oss hvis dere ønsker å forlenge fristen for å sende inn sluttrapporten.

Lurt å vite:

  • Kontakt oss hvis dere er i tvil om noe. Det er bedre at dere kontakter oss unødvendig enn at dere ikke får godkjent endringene når dere skal rapportere.