Regn ut hvor mye dere kan få i støtte

Støtten dere får til et ungdomsstyrt prosjekt er i hovedsak basert på faste satser som avhenger av hvilket land arrangementet skal være i, hvor mange deltakere prosjektet har og reisestrekningen til hver deltaker. Dere søker om støtte i ulike budsjettposter.

1. Regn ut hva dere får i reisestøtte til mobilitetsaktiviteter

Dere kan søke om støtte til reise etter faste satser basert på hvor langt hver deltaker reiser.

Dere må bruke avstandskalkulatoren (ekstern lenke) for å finne ut hvilken avstand som gjelder fra der deltakeren reiser fra til stedet der arrangementet finner sted. Kalkulatoren beregner avstand i luftlinje.

Dere kan søke om ekstra reisestøtte (i parentes) dersom dere velger et mer miljøvennlig transportmiddel.

Reisesatsene per deltaker for 2023:

 • 0-9 km: ingen støtte
 • 10-99 km: € 23
 • 100-499 km: € 180 (€ 210)
 • 500-1999 km: € 275 (€ 320)
 • 2000-2999 km: € 360 (€ 410)
 • 3000-3999 km: € 530 (€ 610)
 • 4000-7999 km: € 820
 • 8000 km eller mer: € 1500

Reiser deltakeren fra Lillehammer og skal delta på et arrangement i Oslo viser avstandskalkulatoren at det er 134 km én vei. Dette blir altså kategorien for 100-499 kilometer, og satsen for denne deltakeren er da på € 180. Satsen på € 180 gjelder deltakerens reise tur-retur. Og velger man for eksempel tog fremfor bil kan man få € 210.

2. Regn ut hva dere får i støtte til å organisere mobilitetsaktiviteter

Dere kan søke om midler til å organisere aktiviteten. Denne støtten blir regnet ut etter fast sats per dag per deltaker og kan for eksempel dekke leie av lokaler, mat og overnatting, materiell og annet som dere trenger for å gjennomføre arrangementet. En dag må ha minst 6 timer program for at dere skal kunne få støtte for den.

Satsen for 2023 i Norge er € 56. Hvis arrangementet deres er i et annet land, kan dere sjekke satsene i programguiden.

Reisedager

Dere kan også søke om støtte til inntil to reisedager per deltaker hvis det er behov for det. En reisedag kan bare godkjennes hvis den er dagen før arrangementet starter eller dagen etter at det slutter. Satsen er også her € 56 for Norge. Denne støtten skal dekke utgifter som kost og losji på ankomstdagen til deltakerne og gjelder i hovedsak deltakere som har måttet bruke en hel dag på reisen. Hvis dere reiser mer miljøvennlig, kan dere få dekket opp til fire dager per deltaker.

3. Søk om støtte til prosjektledelse og prosjektveileder

Dere kan søke om støtte til gjennomføring av prosjektet (forberedelser, gjennomføring, spredning av resultater, oppfølging osv.) Satsen er € 500 per måned.

Dere kan søke om opp til 12 dager støtte til en prosjektveileder (coach). Satsen for Norge i 2023 er € 241 per dag.

4. Søk om støtte til inkludering

Dersom dere inkludere deltakere med begrensede muligheter kan dere søke om 100 euro ekstra per deltaker.

Deltakere med begrensede muligheter

Det kan for eksempel være deltakere med:

 • Funksjonsnedsettelser
 • Lærevansker
 • Økonomiske utfordringer
 • Kulturelle forskjeller
 • Helseproblemer
 • Sosiale utfordringer

Ved behov kan dere søke om å få dekket ekstra kostnader til deltakere med begrensede og deres ledsagere og/eller tilretteleggere. Her må dere selv estimere hvor stort beløp dere trenger og begrunne det i søknaden.

Dersom dere søker om støtte til reise og overnatting til en deltaker med funksjonshemming i denne budsjettposten, skal dere ikke søke om støtte for denne deltakeren i budsjettpostene reise og organisering av aktiviteten.

Denne budsjettposten er ikke basert på satser, men på reelle kostnader. Dere kan få dekket utgiftene i denne budsjettposten inntil det beløpet som er innvilget i søknaden, forutsatt at dere legger ved kvitteringene i sluttrapporten.

5. Søk om støtte til å organisere arrangementer og møter

Dere kan søke om støtte til gjennomføring av nasjonale og internasjonale konferanser, seminarer og arrangementer.

Satsen er € 100 per deltaker (ungdommer, eksperter, foredragsholdere, beslutningstakere, osv).

Det er gjestene til arrangementet som regnes som deltakere. Dere kan ikke søke om støtte til ansatte i organisasjonen,  ungdommene i den uformelle gruppen som deltar i prosjektet eller tilretteleggere her, da dette skal dekkes gjennom den faste satsen til prosjektledelse per måned.

6. Sjekk hvilke andre utgifter dere kan søke støtte til

Dere kan også søke om å få dekket disse utgiftene:

 • visum, oppholdstillatelse og nødvendige vaksinasjoner (Opp til 100% av utgiftene)
 • spesielt dyr reise (inkludert mer miljøvennlig transportmiddel) (Opp til 80% av utgiftene)

Utgifter i denne budsjettposten må begrunnes i søknaden.

Husk å søke om ekstra støtte når dere søker. Det er ikke mulig å få innvilget dette i etterkant.

Se programguiden (ekstern lenke) for mer informasjon om denne budsjettposten, hvordan og hvor mye dere får dekket.

Lurt å vite:

 • Støtte til alle Erasmus+ prosjekter er basert på prinsippet om del-finansiering. Dette er et bidrag og er ikke ment å dekke alle utgifter knyttet til gjennomføringen av et prosjekt.
 • Maksimal støtte til et ungdomsstyrt prosjekt er € 60 000.