Vurder sikkerheten før dere reiser

Er dere i tvil om det er trygt å dra til området der aktiviteten skal finne sted, må dere alltid sjekke Utenriksdepartementets reiseinformasjon. De offisielle reiserådene skal følges. I tilfeller av «force majeure» skal det være fleksibilitet for endringer som for eksempel å forskyve, flytte eller avlyse aktiviteten.

I Programguiden defineres «force majeure» som en uforutsigbar eksepsjonell situasjon eller hendelse som ligger utenfor deltakerens kontroll, og som ikke skyldes feil eller uforsiktighet hos deltakeren. I kontrakten for prosjektet finner dere mer informasjon om hva som regnes som «force majeure».

Det er viktig at dere tar kontakt med oss hvis dere tenker at det er sikkerhetsmessige grunner til å gjøre endringer i prosjektet.